У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Кривошапко С.Б.
  СИНТЕЗ ПРОГРАМНО-ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ КОНТРОЛЕРУ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОБОТУ СВІТЛОФОРНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗА АЛГОРИТМОМ ПОШУКУ РОЗРИВІВ У ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКАХ ПРИ ФІКСОВАНИХ ЗНАЧЕННЯХ ОСНОВНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ ПАРАМЕТРІВ
 2. Ільїнський М.І.
  Оптимізація сенсорної мережі системи автоматичного регулювання тиску в апаратах штучної вентиляції легень
 3. Люта А.В.
  РОЗРОБКА ПРОЕКТУ СИГНАЛІЗАЦІЇ ІНДИКАТОРНИМИ ЛАМПОЧКАМИ КОДОМ МОРЗЕ В KONGRAF
 4. Суботін О.В.
  ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РОТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ МАШИНИ ЦР 5∙3/0,6
 5. Кушнір В.М.
  ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОМ ДИСТАНЦІЙНИХ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ ЧЕРЕЗ OCR TESSERACT
 6. Майборода І.В.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ В ПЕЧІ ШВИДКІСНОГО НАГРІВУ ПРИ ДЕМОНТАЖІ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ДЕТАЛЕЙ
 7. Буковський О.М.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МІЖБЛОКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ
 8. Суботін О.В.
  ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСIВ БАШТОВОЇ ГРАДИРНІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОДАЧЕЮ ВОДИ
 9. Усата О.Ю., Маліновський В.Д.
  АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ТЕСТУВАННЯ ПРОЦЕСОРІВ
 10. Яцишин А.В.
  Про перспективи розвитку системи радіаційного моніторингу України
 11. Іваненко Р.О.
  МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
 12. Коробчук В.В.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФАСУВАННЯ СИПУЧИХ КОМПОНЕНТІВ НА ТОВ «КИЇВХЛІБ»
 13. Закір'я Р.Р., Залятов А.Ф.
  ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПІДЙОМУ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНА КМ30 З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ
 14. Яцишин А.В.
  Технології запобігання забрудненню компонентів довкілля в умовах після експлуатаційного періоду об'єктів нафтогазової галузі
 15. Селезньов О.О.
  РОЗПІЗНАВАННЯ КОНТУРІВ ОБ'ЄКТІВ НА КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ
 16. Ільченко Д.Є.
  ПОКРАЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-САЙТІВ ЗАВДЯКИ МІНІМІЗАЦІЇ ВЕБ-РЕСУРСІВ ТА ВИКОРИСТАННЯМ PROGRESSIVE WEB APPS (PWA)
 17. Михалюк Д.Я.
  Використання інтелектуальних систем управління (ІСУ) для оптимізації та автоматизації технологічних процесів у виробництві
 18. Колюкін О.Ю.
  ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ІНДУКЦІЙНОМУ НАГРІВІ, ШЛЯХОМ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАЧЕЮ ПРОКАТУ В ІНДУКТОР
 19. Ковалюк К.В., Плашихін С.В.
  Моделювання статичного режиму реактора в процесі виробництва гліцерину хлорним методом
 20. Нерода Т.В.
  Analytical research of color determining means for automated system the ink transfer control in operational printing
 21. Яремко С.А.
  ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
 22. Узлов Ю.В.
  АСУ ТРАКТУ СЕРЕДНЬОГО ТА МIЛКОГО ПОДРIБНЕННЯ ЗАЛIЗНОЇ РУДИ
 23. Багнюк Н.В.
  Серверне рішення для розумного будинку на базі Android: інтеграція з HOME ASSISTANT та OpenAI
 24. Петренко Р.С.
  МОДЕРНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МБЛЗ В УМОВАХ КОНВЕРТОРНОГО ЦЕХУ
 25. Пилипенко В.О.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ
 26. Горбачов О.С.
  ДІАГНОСТИКА ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ В РЕГУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ
 27. Гуменюк Т.С.
  Автоматизована система виявлення дефектів методом інфрачервоної дефектоскопії
 28. Прус Б.В.
  Аналіз технологій інтеграційного тестування Flutter додатків
 29. Войтко В.В.
  РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАПИСУ ВІДВІДУВАЧІВ ДО ЛІКАРЯ
 30. Жуков О.А.
  АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ІНВЕРТОРІВ ФОТОЕЛЕКРИЧНИХ СИСТЕМ
 31. Доценко В.В.
  ОГЛЯД МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІНІЇ ПРИГОТУВАННЯ МАСИ ДЛЯ ПРЕСУ ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ
 32. Нечипорук М.Л.
  ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО КАЛІБРУВАННЯ ОСЦИЛЯТОРІВ

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Лащенков Р.О.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТА-СОРТУВАЛЬНИКА
 2. Макруха Т.О., Пучка С.С.
  Можливості використання платформи Open Roberta Lab в мехатроніці
 3. Стебелько І.Є.
  ВИКОРИСТАННЯ КОБОТІВ У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
 4. Іванов А.О.
  Симуляція слідування рою дронів за ватажком засобами мови програмування JavaScript
 5. Кісіль Т.Ю.
  Питання щодо актуальності розробки системи автоматичного управління приводами екзоскелета

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Алєксєєва Г.М.
  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ НА САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ ЛЮДИНИ
 2. Кондратенко Д.А.
  ІНТЕГРОВАНІ БЛОКЧЕЙН-РІШЕННЯ ТА ТОПОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ КІБЕРЗАХИСТУ В ОФІСНИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
 3. Псуй М.С.
  Проблеми захисту інформаційно-комунікаційних систем в умовах воєнного стану
 4. Пановик У.П.
  ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ДЛЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВЧОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
 5. Псуй М.С., Завербний С.А., Налутка П.В., Завербний А.С.
  Інформаційно-комунікаційне забезпечення процесів формування корпоративної репутації як конкурентна перевага за умов євроінтегрування
 6. Ціхановська О.М.
  ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 7. Зубрицький О.О.
  ЕНТРОПІЯ ВИКОНУВАНОГО ФАЙЛУ, ЯК ПОКАЗНИК НАЯВНОСТІ ПАКУВАЛЬНИКА
 8. Геселева Н.В.
  РОЛЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
 9. Гапоненко І.Р.
  ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ЧЕРЕЗ РОЗРОБКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗЕРВНИХ ЛІНІЙ КОМУТАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ RST ПРОТОКОЛУ
 10. Гончар С.Ф.
  СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Орлик О.В.
  Можливості практичного застосування нейромереж для оптимізації бізнес-процесів
 2. Пановик У.П.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
 3. Ломоносов О.С.
  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ
 4. Кривонос О.М.
  Модель проектного ризику, що виникає під час розробки програмного забезпечення
 5. Гладка Л.І., Гладкий А.А.
  РОЗРОБКА ВЕБ ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ
 6. Шевченко Н.Ю.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ
 7. Шевченко Н.Ю.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
 8. Шевченко Н.Ю.
  ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ВІДПОВІДНОСТІ З КОНЦЕПЦІЄЮ ВРМ
 9. Мельников О.Ю., Кривінченко Д.Р.
  Оцінка ефективності просування сайту за допомогою спеціального додатка власної розробки
 10. Мельников О.Ю., Грищук Д.В.
  Спеціальний додаток власної розробки для попередньої діагностики дислексії у дітей
 11. Геселева Н.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 12. Ковальчук Я.С.
  ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ПОРТАЛУ ПІДТРИМКИ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
 13. Волков Д.П.
  Управління розвитком ІТ-систем в сучасних умовах
 14. Далик Н.О.
  ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗАСОБАМИ БРЕНДУВАННЯ ВЕБ-ДИЗАЙНУ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛУ
 15. Гітіс В.Б.
  Розробка інформаційної системи для автоматизації керування поштовим відділенням
 16. Крикуненко К.М.
  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ WEB-САЙТІВ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 17. Крикуненко К.М.
  АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПАЛІТРАМИ КОЛЬОРІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
 18. Міхєєнко Д.Ю.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕТОДІВ РЕНДЕРІНГУ ВЕБ-ДОДАТКІВ
 19. Міхєєнко Д.Ю.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ МАТЕРІАЛУ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Трегуб В.І.
  ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
 2. Гавриш П.А.
  MODELING OF TOWER CRANE SUPPORT REACTIONS
 3. Картамишев Д.О.
  АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ВЕБ-ЧАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ UML-ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ: ВЗАЄМОДІЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ
 4. Дяденчук А.А.
  МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУР ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
 5. Яцишин А.В.
  Оцінка гамма випромінювання циліндричних тіл з неоднорідно розподіленими джерелами радіоактивності
 6. Яцишин А.В.
  Програмні засоби для оцінювання наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах
 7. Яцишин А.В.
  Використання методу Пампуро для забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури
 8. Філіппова М.В.
  КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 9. Мантула М.В.
  ОПТИМІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ В МАШТАБІ МІСТА
 10. Гавриш О.С.
  Чисельний розрахунок параметрів і характеристик телевізійних щілинних антен
 11. Гавриш О.С.
  Сервіси локальної мережі дитячої поліклініки
 12. Гавриш О.С.
  Побудова моделі «розумний» будинок за допомогою середовища Cisco Packet Tracer
 13. Гавриш О.С.
  Особливості використання зовнішніх 4G/LTE-антен для покращення якості прийому сигналу
 14. Гавриш О.С.
  Сучасні сфери застосування технології NFC
 15. Завальнюк Є.К.
  ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАДАЧАХ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
 16. Савчук О.І.
  Розробка інтерфейсу мобільного додатку для пошуку партнерів для спільної гри
 17. Сторожук Д.І.
  ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ CAD ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СЕГРЕГАЦІЙНИМ КОНТЕЙНЕРОМ ПОЛІГРАФІЧНИХ ЗАЛИШКІВ
 18. Картамишев Д.О.
  АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ВЕБ-ЧАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ UML-ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ: ВЗАЄМОДІЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ
 19. Бабич О.Є.
  МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОДОПОГЛИНАЮЧОЇ ВЛАСТИВОСТІ ДРУКАРСЬКИХ ФАРБ НА ЯКІСТЬ ОФСЕТНОГО ДРУКУ
 20. Боровик Д.О.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА MATLAB ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПОШУКУ МАКСИМАЛЬНИХ ПОТОКІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
 21. Боровик Д.О.
  ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА КВАЗІЛІНІЙНОЮ ДІЛЯНКОЮ МІСЦЕВОСТІ
 22. Витак А.В.
  СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ДАНИХ ПРИ ВИКОНАННІ ПОЛІГРАФІЧНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
 23. Котенко О.Д.
  РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СЛІПОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ У НАУКОВОМУ ПРОЦЕСІ
 24. Богорадова Д.Ю.
  Робота з текстурами при проектуванні 3D моделі мультимедійного комп’ютерного класу
 25. Кісіль Т.Ю.
  Дослідження моделей п’єзоперетворювачів з п’єзоелементом в ланцюзі зворотного зв'язку підсилювача заряду

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Мозгова О.О., Бондаренко Н.Ю., Карпова С.П.
  SPECIFICS OF DISTANCE TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE STUDY OF CHEMICAL DISCIPLINES
 2. Трегуб О.Д.
  ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
 3. Кривонос М.П.
  ПРОЄКТНО-ЦИФРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
 4. Кіяновська Н.М.
  ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЙ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ
 5. Дяденчук А.А.
  УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 6. Білоус О.А., Говорун Т.П., Берладір Х.В.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПЛАТФОРМИ МІХ СУМДУ
 7. Суботін О.В.
  ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМЛЕКС ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
 8. Пановик У.П.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СТУДЕНТАМИ УАД
 9. Пількевич І.А.
  Удосконалення оцінювання навчального процесу за допомогою MS Excel
 10. Cидоренко Ю.В.
  ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ QUIZ-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
 11. Хроленко Я.О.
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ
 12. Кривонос О.М.
  ВИКОРИСТАННЯ НАПІВАВТОМАТИЗОВАНИХ ДРОНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 13. Кривонос О.М.
  ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
 14. Дончак Л.Г.
  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 15. Скурська Л.М.
  Міжпредметна інтеграція навчання англійської мови та інформатики
 16. Немченко Ю.В.
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 17. Сирота А.І.
  Штучний інтелект у навчанні
 18. Філатова Г.В., Коколова О.Д.
  Використання PHET-симуляцій при вивченні математики у 2-5 класах
 19. Мельников О.Ю., Пеліх Є.П.
  Постановка задачі створення «Телеграм-бота» для підтримки навчального процесу у закладі вищої освіти
 20. Геселева Н.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В ОСВІТІ
 21. Савіцький Р.С.
  СИНХРОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ЄС ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВЕБДОСТУПНОСТІ В ОСВІТІ
 22. Матвійчук Л.А.
  РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
 23. Гладка Л.І., Гладкий А.А.
  ІННОВАЦІЙНІ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ У ВЧИТЕЛІВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
 24. Семчишин А.Р.
  ІНТЕГРУВАННЯ .NET І МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ ПОТОКАМИ ОПЕРАТИВНОЇ ПОЛІГРАФІЇ
 25. Рижов О.А.
  ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ПРО-ЦЕСІВ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
 26. Кумечко К.В.
  Використання інтерактивних мультимедійних засобів у навчанні інформатики
 27. Євтушок І.А.
  ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ
 28. Кисельова О.Б., Приткова К.В.
  ТЕХНОЛОГІЯ BYOD ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
 29. Ткаченко А.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ GOOGLE ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ
 30. Ткаченко А.В.
  ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 31. Васюра Л.М., Гриценко В.Г.
  Розвиток цифрової екосистеми університету
 32. Подолян О.М.
  ІНФОРМАТИЧНА STEM-ОСВІТА З ВИКОРИСТАННЯМ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 33. Сах Ю.С.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 34. Гордієнко О.С.
  АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА KNIME ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИЙХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАЗІВЦІВ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Алєксєєва Г.М.
  РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКІВ ТА САЙТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФРЕЙМВОРКІВ
 2. Кравченко В.І.
  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 3. Кравченко В.І.
  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 4. Острецов Д.І.
  МОДЕЛЬ РІВНІВ ЗРІЛОСТІ ВЕБДОДАТКІВ: КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ
 5. Демченко Т.О.
  Розробка компютерних ігор з використанням штучного інтелекту як підприємницька ідея
 6. Кільченко А.В.
  Цифрова компетентність в европейському освітньому просторі
 7. Новицька Т.Л.
  Digcomp – інструмент для підвищення рівня компетентності громадян європейського освітнього простору
 8. Іванова С.М.
  Від цифрової грамотності до цифрової компетентності: європейський досвід
 9. Луценко Г.В.
  Використання методології Scrumban у навчанні технологій проєктної роботи
 10. Тінькова Д.С.
  РОЗВИТОК GREEN SKILLS МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 11. Кулик Л.О.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 12. Мельник С.В.
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІТ ФАХІВЦІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ELIXIR
 13. Гордієнко О.С.
  АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА KNIME ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИЙХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 14. Сіленко М.О.
  Підготовка фахівців фінансових технологій до використання мови програмування Python у професійній діяльності
 15. Сіленко М.О.
  ПРОБЛЕМАТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Секція: Інтелектуальні системи та машинне навчання

 1. Оберемчук В.Ф., Демченко Т.О.
  РОЗРОБКА КОМПЮТЕРНИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ
 2. Оберемчук В.Ф., Демченко Т.О.
  РОЗРОБКА КОМПЮТЕРНИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ
 3. Романюк О.Н.
  ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
 4. Романюк С.О.
  ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
 5. Захарчук М.Д.
  ВИКОРИСТАННЯ GPU У МАШИННОМУ НАВЧАННІ
 6. Мельников О.Ю., Денисенко В.О.
  Задача прогнозування зміни щільності лісових насаджень
 7. Мельников О.Ю., Канішев В.О.
  Моделювання ігрової програми для оцінювання здібності людини визначати належність відтінку кольору певній категорії
 8. Любченко К.М.
  ЗАДАЧА ОБРОБКИ ДАНИХ, ЩО ВВОДЯТЬСЯ ДО СПИСКУ, У МОВІ PROLOG
 9. Гітіс І.В.
  Аналіз релевантності даних для системи формування стратегії автоперегонів
 10. Боровик Д.О.
  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВИХ НОВИН НА ОСНОВІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ CNN НЕЙРОМЕРЕЖІ
 11. Боровик Д.О.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ
 12. Туболов В.О.
  Дослідження ролі клітинних автоматів у покращенні моделей штучного інтелекту
 13. Романюк О.В.
  ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
 14. Геселева Н.В.
  ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В РЕКОМЕНДАЦІНІЙ СИСТЕМІ НА ПРИКЛАДІ NETFLIX
 15. Дєєв К.С.
  OUTLINE FUNCTIONALITY OF LIBPROTO FOR NETWORK PACKET CAPTURE

Дані станом на 23.07.2024 14:00