У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Грицук Ю.В.
  ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 2. Швачка О.І.
  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АСР С ПИД - РЕГУЛЯТОРОМ

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Володарець М.В.
  ВИБІР ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Смагіна О.О.
  ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ
 2. Білоус О.А.
  ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Періг О.В., Литвинов М.Г., Ларічкін О.В., Кайкацішвілі О.Г., Костіков О.А.
  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ДИНАМІКИ НАЙПРОСТІШИХ НЕЙРОННИХ ТА ПЕРЦЕПТРОННИХ СИСТЕМ

Дані станом на 22.02.2018 22:00