У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Кривошапко С.Б.
  СИНТЕЗ ПРОГРАМНО-ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ КОНТРОЛЕРУ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОБОТУ СВІТЛОФОРНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗА АЛГОРИТМОМ ПОШУКУ РОЗРИВІВ У ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКАХ ПРИ ФІКСОВАНИХ ЗНАЧЕННЯХ ОСНОВНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ ПАРАМЕТРІВ
 2. Ільїнський М.І.
  Оптимізація сенсорної мережі системи автоматичного регулювання тиску в апаратах штучної вентиляції легень
 3. Люта А.В.
  РОЗРОБКА ПРОЕКТУ СИГНАЛІЗАЦІЇ ІНДИКАТОРНИМИ ЛАМПОЧКАМИ КОДОМ МОРЗЕ В KONGRAF
 4. Суботін О.В.
  ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РОТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ МАШИНИ ЦР 5∙3/0,6
 5. Кушнір В.М.
  ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОМ ДИСТАНЦІЙНИХ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ ЧЕРЕЗ OCR TESSERACT
 6. Майборода І.В.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ В ПЕЧІ ШВИДКІСНОГО НАГРІВУ ПРИ ДЕМОНТАЖІ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ДЕТАЛЕЙ
 7. Буковський О.М.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МІЖБЛОКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Лащенков Р.О.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТА-СОРТУВАЛЬНИКА

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Алєксєєва Г.М.
  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ НА САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ ЛЮДИНИ
 2. Кондратенко Д.А.
  ІНТЕГРОВАНІ БЛОКЧЕЙН-РІШЕННЯ ТА ТОПОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ КІБЕРЗАХИСТУ В ОФІСНИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
 3. Псуй М.С.
  Проблеми захисту інформаційно-комунікаційних систем в умовах воєнного стану
 4. Пановик У.П.
  ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ДЛЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВЧОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Орлик О.В.
  Можливості практичного застосування нейромереж для оптимізації бізнес-процесів
 2. Пановик У.П.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Трегуб В.І.
  ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
 2. Гавриш П.А.
  MODELING OF TOWER CRANE SUPPORT REACTIONS
 3. Картамишев Д.О.
  АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ВЕБ-ЧАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ UML-ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ: ВЗАЄМОДІЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ
 4. Дяденчук А.А.
  МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУР ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Мозгова О.О., Бондаренко Н.Ю., Карпова С.П.
  SPECIFICS OF DISTANCE TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE STUDY OF CHEMICAL DISCIPLINES
 2. Трегуб О.Д.
  ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
 3. Кривонос М.П.
  ПРОЄКТНО-ЦИФРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
 4. Кіяновська Н.М.
  ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЙ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ
 5. Дяденчук А.А.
  УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 6. Білоус О.А., Говорун Т.П., Берладір Х.В.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПЛАТФОРМИ МІХ СУМДУ
 7. Суботін О.В.
  ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМЛЕКС ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
 8. Пановик У.П.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СТУДЕНТАМИ УАД
 9. Пількевич І.А.
  Удосконалення оцінювання навчального процесу за допомогою MS Excel
 10. Cидоренко Ю.В.
  ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ QUIZ-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Алєксєєва Г.М.
  РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКІВ ТА САЙТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФРЕЙМВОРКІВ
 2. Кравченко В.І.
  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 3. Кравченко В.І.
  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 4. Острецов Д.І.
  МОДЕЛЬ РІВНІВ ЗРІЛОСТІ ВЕБДОДАТКІВ: КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ
 5. Демченко Т.О.
  Розробка компютерних ігор з використанням штучного інтелекту як підприємницька ідея

Секція: Інтелектуальні системи та машинне навчання

 1. Оберемчук В.Ф., Демченко Т.О.
  РОЗРОБКА КОМПЮТЕРНИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ
 2. Оберемчук В.Ф., Демченко Т.О.
  РОЗРОБКА КОМПЮТЕРНИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ

Дані станом на 29.02.2024 06:30