У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

11-17 березня 2019 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Рудик О.Ю., Блінніков Г.П.
  Блінніков Г.П., Рудик О.Ю., Костецький В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ГВИНТА КУЛЬОВОЇ ОПОРИ АВТОМОБІЛЬНОГО ПРИЧЕПА
 2. Люта А.В., Афанасьєва М.А., Коваленко В.А.
  Розробка програмного алгоритму регулювання температури, вологості та концентрації СО2 у приміщенні за допомогою ПТК КОНТАР
 3. Бабич, Остапчук, Гурей О.Є.
  Створення і регулювання мікроклімату для друкарського цеху з використанням автоматизованих smart-систем
 4. Кільченко А.В.
  Бібліометричні та наукометричні системи у науково-педагогічній діяльності
 5. Шепіта П.І.
  Проектування бази даних для навчання штучних нейронних мереж у виробничих умовах
 6. Шепіта П.І.
  Застосування штучних нейронних мереж при діагностиці та обслуговуванні поліграфічного обладнання
 7. Слюзар М.М.
  Проектування САК підмотною секцією широкоформатної екосольвентної машини MUTOH ValueJet 1624
 8. Гудкова К.Ю.
  Система підтримки прийняття рішень для оцінки конкурентоспроможності підприємства
 9. Олійник О.Ю.
  КОНТРОЛЬ ЗУСИЛЬ ПРИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ТУНЕЛЮ
 10. Швачка О.І.
  РАЗВИТОК МЕТОДІВ АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД - РЕГУЛЯТОРУ
 11. Билина С.М.
  Розробка стенду для дослідження датчиків положення на основі ефекту Холла
 12. Кравченко В.И.
  МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ
 13. Бортнікова В.О.
  Оптимізація параметрів системи керування лазерним верстатом з ЧПК
 14. Гавриленко Д.Ю.
  Автоматизована система моніторингу стану роботи сільськогосподарського підприємства
 15. Шевчук О.В.
  СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРІЧКОПРОВІДНИМИ СИСТЕМАМИ В РУЛОННИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИНАХ

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Савченко Б.С.
  РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА ТЕХНІЦІ
 2. Десятнюк Л.Б., Кісіленко О.Л.
  Перспективи розвитку роботизованих систем у медичній сфері в Україні
 3. Каюн И.Г.
  РОБОТОТЕХНІКА НА БАЗІ ПОЄДНАННЯ ПЛАТИ ARDUINO ТА ПЛАНШЕТУ (СМАРТФОНУ)
 4. Михайлюта С.Л.
  ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ У СКЛАДІ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 5. Бортнікова В.О.
  Проектування 3D-моделі захвату м’якого роботизованого маніпулятора
 6. Васильченко О.С.
  РОЗРОБКА АВТОНОМНОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА
 7. Сітало І.А.
  МІНІ- МІКРО- ТА НАНОРОБОТИ
 8. Юрко О.В.
  РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ МОДЕЛІ ВАКУУМНОГО СОРТУВАЛЬНОГО МАНІПУЛЯТОРА

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Давидюк А.В.
  CПОСІБ ФОРМАЛІЗАЦІЇ РІВНЯ РИЗИКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
 2. Гончар С.Ф., Комаров М.Ю.
  СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРАТАК НА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ
 3. Паламарчук О.С.
  Біометрична ідентифікація при здійсненні грошових касових розрахунків
 4. Грищук І.В.
  Захист від бот мереж
 5. Борсук Д.В.
  Сутність і класифікація маркетингових комунікацій закладу загальної середньої освіти
 6. Бортнікова В.О.
  Интеллектуальная система сортировки сообщений на предприятии

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Шевченко Н.Ю.
  ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ
 2. Шевченко Н.Ю.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ НА АЗС
 3. Шевченко Н.Ю.
  МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
 4. Шевченко Н.Ю.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 5. Нерода Т.В.
  Choosing of structured organization methods for data configuring in the virtual polycomponent learning experiment environment
 6. Мельников А.Ю., Кадацкий Н.А.
  Использование нейросетевых технологий для приблизительного нахождения показателей спортсмена-метателя ядра
 7. Мельников А.Ю.
  Использование математического моделирования для расчета оптимального пути доставки сыпучих грузов
 8. Мельников А.Ю.
  объектное проектирование системы для анализа данных интернет-провайдера
 9. Кравченко В.И.
  ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИГАДИРА СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
 10. Середа Х.В.
  Планування, контроль та моніторинг наукових досліджень з використанням систем електронного документообігу
 11. Гладка Л.І., Єрьоменко А.Д., Дідук В.А.
  РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ВИРОЩУВАННЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Рудик О.Ю., Трасковецька Л.М.
  Трасковецька Л.М., Рудик О.Ю., Крупський Р.Р. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО РУХУ АВТОМОБІЛЯ
 2. Ісікова Н.П.
  РОЗРАХУНОК ПРОГНОЗУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
 3. Ісікова Н.П.
  МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ДЛЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 4. Артемчук В.О., Яцишин А.В., Попов О.О., Кириленко Ю.О.
  ЗАСОБИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ «ВІДКРИТЕ ДОВКІЛЛЯ»
 5. Артемчук В.О., Яцишин А.В., Попов О.О., Кириленко Ю.О., Каменева І.П.
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ МАТЕМАТИЧНИХ І КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ПРИ АВАРІЯХ ІЗ РОЗЛИВОМ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ
 6. Юрченко А.О.
  ДЕЯКІ СПОСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ У 3D ГРАФІЦІ
 7. Пановик У.П.
  NEURAL NETWORK DETERMINATION OF THE OPTIMAL CYCLES’ AMOUNT OF PREVIOUS INK FILLING FOR INK PRINTING SYSTEMS
 8. Воробкало Т.В.
  АНАЛІЗ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗАСОБАМИ ARDUINO ТА SIMULINK
 9. Воробкало Т.В.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РЛС В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB/SIMULINK
 10. Воробкало Т.В.
  МОДЕЛЮВАННЯ АНТЕННИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
 11. Воробкало Т.В.
  МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ MIMO В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
 12. Юнда А.М.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ У РІЗАЛЬНІЙ ПЛАСТИНІ ІЗ ЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ
 13. Поташева А.І.
  Особливості проектування веб-сайту (UX/ UI дизайн)
 14. Балаболко О.Р.
  Створення лабораторної установки для безконтактного 3D-сканування об'єктів складної форми
 15. Назаров О.С., Назарова Н.В.
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОДВІЙНИХ ДЕФЕКТІВ ДАТЧИКІВ ДЛЯ ТОЧНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 16. Міхєєнко Д.Ю.
  ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ В CAD-СИСТЕМІ SOLID WORKS ДЕТАЛІ ТИПУ КРОНШТЕЙН
 17. Наливкін О.Д.
  АНАЛІЗ ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СЕРЕДОВИЩАМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 18. Верхола М.І.
  МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПОСОБУ МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ДРУКАРСЬКОЇ ФОРМИ НА ТОВЩИНУ ФАРБОВІДБИТКІВ
 19. Купельський В.В., Боровик О.В.
  ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ РУХУ КОЛОНИ ТЕХНІКИ ПРИКОРДОННОЇ КОМЕНДАТУРИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ
 20. Купельський В.В., Боровик О.В., Варук В.К.
  ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ НА МОРСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ
 21. Кравченко В.И.
  КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛИНОРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ В CAПР
 22. Карпин Р.Д.
  Коригування растрового перетворення для елементів квадратної форми

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Алєксєєва Г.М.
  ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГОНАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
 2. Дончак Л.Г., Бойківська Г.М.
  ПЕДАГОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 3. Смагіна О.О.
  СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ
 4. Стецюк А.В.
  Автоматизація прогнозування успішності студентів вищої школи
 5. Сікора Я.Б.
  АДАПТАЦІЯ КОНТЕНТУ В ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ
 6. Тарасова Т.Б.
  Змішане навчання: психолого-педагогічні умови оцінювання студентів
 7. Трегуб О.Д.
  Проблемне навчання з використанням комп'ютерного супроводу при вивченні інформатичних дисциплін
 8. Філіпов І.К.
  ВИБІР БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ
 9. Шевченко Н.Ю.
  Інформаційні технології та оцінка якості навчального процесу кафедри
 10. Філатова Г.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПІДГОТОВЦІ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
 11. Микитенко П.В.
  СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
 12. Базурін В.М.
  ЗАСТОСУВАННЯ EDRAW MAX У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ
 13. Мельников А.Ю., Баган С.В.
  Приложение для создания визуализаторов представления многомерных данных
 14. Мельников А.Ю., Дидевич Е.С.
  Приложение для работы с образовательными программами и стандартами высшего образования
 15. Мельников А.Ю., Коноваленко Д.А.
  Приложение для демонстрации работы алгоритма поиска ассоциативных правил Apriori
 16. Строітєлєва Н.І.
  ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМОВАНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 17. Строітєлєва Н.І.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ СИГНАЛІВ ТА МЕТОДІВ ІХ ПЕРЕТВОРЕННЯ
 18. Усата О.Ю.
  АНАЛІЗ ДОДАТКІВ-КАЛЬКУЛЯТОРІВ ОС АНДРОЇД З РОЗШИРЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
 19. Онищенко І.В.
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
 20. Павленко М.П.
  РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПОДАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ
 21. Любченко К.М.
  Проектування сервісу з елементами інтелектуального пошуку для онлайн-бібліотеки
 22. Лихіцький В.І.
  Дослідження та порівняльний аналіз концепцій клієнт-серверних рішень віддаленого надання послуг
 23. Матяш В.В., Дроговоз Н.А.
  ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ МЕСЕНДЖЕРІВ
 24. Кисельова О.Б., Медведська О.П.
  Технологія картування мислення як інноваційний інструмент навчання
 25. Кашина Г.С., Малікова С.О.
  Впровадження електронного підручника для загальної середньої освіти (e-book for secondary education)
 26. Кашина Г.С., Сергієнко В.П.
  Інформаційно-технологічне забезпечення системи підвищення кваліфікації учителів
 27. Мурзіна О.А.
  Про значення компетентності тьюторів у системі дистанційного навчання
 28. Мурзіна О.А.
  ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
 29. Каюн И.Г.
  ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТИ ARDUINO ТА СМАРТФОНУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ
 30. Русіна Н.Г., Поданчук Н.Г.
  ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 31. Івашко В.М.
  КОМП'ЮТЕРНА ГРА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 32. Міхєєнко Д.Ю.
  МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
 33. Стретович М.В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ НАЙПОШИРЕНІШИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОЗКЛАДУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 34. Матвійчук Л.А.
  ЗАСОБИ ЯКІ СПРИЯЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 35. Ожиндович Л.М.
  ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE СЕРВІСІВ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТА ПУБЛІКУВАННЯ ДАНИХ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 36. Русскін В.М.
  ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
 37. Галатюк Ю.М.
  ЗАСТОСУВАННЯ НІТ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ
 38. Ішутіна О.Є.
  Е-ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Алєксєєва Г.М.
  МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИШУ
 2. Ткаченко А.В.
  КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 3. Сікора Я.Б., Якимчук Б.Л.
  ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ WEB-КВЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ
 4. Боцман І.В.
  Розробка макета автоматизованої системи контролю параметрів деталей на виробництві
 5. Рудик О.Ю., Рачок Р.В.
  Рачок Р.В., Рудик О.Ю., Лонський А.О. ЗАСТОСУВАННЯ SOLIDWORKS ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 6. Сергієнко Л.Г.
  Значення автоматизації виробництва та деякі принципи підготовки сучасних фахівців
 7. Ожиндович Л.М.
  ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ ПРОБЛЕМНО/ПРОЕКТНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯМ ВМІСТОМ ВЕБ-САЙТІВ»
 8. Кравченко В.И.
  МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ АС МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ОТРАСЛИ ЗНАНИЙ ИТ
 9. Яценко В.В.
  ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ HR-ПРОЦЕСІВ

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.