У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

15-21 березня 2021 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Вітрів Ю.В., Тупичак Л.Л.
  ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРИ РОЗПІЗНАВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
 2. Завербний А.С.
  Застосування інтелектуальних систем в енергетиці України за умов євроінтегрування
 3. Чуйков А.С.
  ФІНІТИЗАЦІЯ ГОДОГРАФА МИХАЙЛОВА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ЗАПІЗНЕННЯМ
 4. Кісельов Є.М.
  Розробка таймеру побутового озонатору на основі Arduino
 5. Бачеріков Д.С.
  ВИКОРИСТАННЯ П’ЄЗОЕЛЕКТИЧНОГО ДВИГУНА В АГРОСФЕРІ
 6. Зубрицька О.В.
  СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕПЛИЦЬ З АЛГОРИТМОМ ПРОГНОЗУВАННЯ
 7. Нерода Т.В.
  Model realization choice of remote modes for conducting production
 8. Воєділо В.А.
  Створення системи для виявлення несправностей широкоформатного плотера
 9. Лопачак С.Ю.
  Автоматичній вал з зажими для накрутки готового заламінованого матеріалу у рулон

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Слюсар В.І.
  СТАНДАРТИЗАЦИЯ СООБЩЕНИЙ В КАНАЛАХ УПРАВЛЕНИЯ UGV И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ЕГО БОРТА
 2. Терновецький Б.І.
  Створення прототипу всюдеходу на платформі з всенаправленими колесами
 3. Балаболко О.Р.
  МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ПРАЦІВНИКІВ ГАРЯЧИХ ЦЕХІВ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 4. Дронь И.А.
  Особливості використання мобільного додатку в розвитку сiльського господарства.
 5. Дущенко О.С.
  Роботизація - повсякденність чи недалеке майбутнє?
 6. Міхєєнко Д.Ю.
  РОЗРОБКА РОБОТА КЕРОВАНОГО НЕЙРОМЕРЕЖЕЮ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO
 7. Дідук В.А.
  РОЗРОБКА ВІДЛАГУДЖОВАЛЬНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІоТ СИСТЕМ

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Гончар С.Ф.
  АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНКИ КІБЕРСТІЙКОСТІ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
 2. Полотай О.І.
  Модель навмисних загроз інформаційної безпеки техногенного походження
 3. Полотай О.І.
  Загрози конфіденційності, цілісності та доступності інформації ІТ-системи «розумного будинку»
 4. Полотай О.І.
  Використання та роль стеганографії в сучасних реаліях
 5. Шевченко Н.Ю.
  Генерація окремих елементів стеганографічної системи
 6. Слюсарь І.І.
  Механізми захисту уніфікованих комунікацій
 7. Буров О.Ю.
  Кібер-ризики та використання штучного інтелекту в мережній діяльності

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Нежива М.О.
  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ДИДЖИТАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
 2. Шевченко Н.Ю.
  РОЗРОБКА МОДУЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
 3. Максимова Ю.О.
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАВДЯКИ ВПРОВАДЖЕННЮ ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ
 4. Мельников О.Ю., Закабула О.Ю.
  Постановка задачі визначення розміщення цистерн під час розрахунку оптимального забезпечення жителів невеликих міст питною водою в екстремальних випадках
 5. Кононенко А.О.
  ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІГРОВИМИ ДАНИМИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРИ
 6. Кирилюк С.Ю.
  ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВІТРИНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ДІЄТИЧНИМИ ПОТРЕБАМИ
 7. Максимова Ю.О.
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАВДЯКИ ВПРОВАДЖЕННЮ ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ
 8. Геселева Н.В.
  МОЖЛИВОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ CANVAS ПРИ РОЗРОБЦІ СТАРТАПУ
 9. Кравченко Валерий Иванович В.И.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
 10. Кравченко Валерий Иванович В.И.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
 11. Коноваленко Д.О.
  Принципи розподілу завдань між робітниками при оптимізації управління it-проектом
 12. Ванін О.С.
  Використання тендерного методу розподілу завдань по виконавчим ресурсам у Agile-методології
 13. Середа Х.В.
  Електронний документообіг Національної академії педагогічних наук України у контекстi модернiзацii освiти та науки
 14. Іваськів Р.Р.
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Люта А.В., Афанасьєва М.А.
  ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ ЧАСТОТ В АУДІОДОРІЖКАХ ІНСТРУМЕНТІВ МУЗИЧНОГО ТРЕКУ
 2. Яцишин А.В.
  Математичні засоби для оцінювання впливу золовідвалів на ґрунти та підземні води
 3. Яцишин А.В.
  Комп’ютерні засоби оцінювання впливу золошлаковідвалів на довкілля
 4. Яцишин А.В.
  Програмні засоби підтримки прийняття рішень під час надзвичайної ситуації на радіаційно-забрудненій території
 5. Рудик О.Ю., Томусяк А.А.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТЕНДУ ДЛЯ РЕМОНТУ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБІЛІВ КАМАЗ-5320
 6. Боровик О.В., Боровик Д.О.
  Шляхи удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи висвітлення надводної обстановки
 7. Боровик О.В.
  Шляхи удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи висвітлення надводної обстановки
 8. Яцишин А.В.
  Актуальність розроблення програмно-методичного комплексу геофізичного та екологічного забезпечення інтенсифікації видобування газу із виснажених свердловин Дніпровсько-Донецької западини.
 9. Рудик О.Ю., Псьол С.В.
  Комп’ютерне моделювання захвата знімача
 10. Пановик У.П.
  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ФАРБОЮ
 11. Гавриш О.С.
  Моделювання планарних антен стільникових телефонів
 12. Гавриш О.С.
  Моделювання роботи лампи біжної хвилі О-типу в середовищі LabView
 13. Гавриш О.С.
  Віртуальний інструментарій для дослідження атеньюатора позамежового типу
 14. Гавриш О.С.
  Дослідження надширокосмугової логоперіодичної антени
 15. Гавриш О.С.
  Поліноміальні алгоритми вимірювання неенергетичного параметру гармонічного сигналу при ексцесній заваді 1-го типу
 16. Гавриш О.С.
  Дослідження рамкових антен обертової поляризації
 17. Верещак І.А., Наконечна О.А.
  ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ WEBSITE І WEB APPLICATION
 18. Артемчук В.О.
  РОЗРОБЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ КЕРУВАННЯ КЛІМАТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ
 19. Жук А.В.
  Порівняльний аналіз програм 3D-візуалізація для створення рекламної 3D-моделі
 20. Сабуров О.В.
  Класифікація структур даних для організації та опрацювання фрагментів нотного запису
 21. Білоус Д.О.
  БАГАТОШАРОВІ НАНОРОЗМІРНІ ПОКРИТТЯ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ В МОДЕЛЮВАННІ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ
 22. Слющинський В.Я.
  Програмування елементів користувацького інтерфейсу автоматизованого нотного редактора
 23. Максимов О.С.
  ПОБУДОВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРВІСІВ МІКРОСЕРВІСНОЙ АРХІТЕКТУРИ
 24. Русіна Н.Г.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ МОВОЮ UML
 25. Дубовой В.А.
  Порівняльний аналіз методів ідентифікації людини
 26. Дубовой В.А.
  равнительный анализ методов идентификации человека

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Яцишин І.В., Таєцька Б.І.
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самоосвіті та підвищенні кваліфікації вчителя музики
 2. Друшляк М.Г.
  До питання про використання GeoGebra до побудови просторових кривих на засадах конструктивного підходу
 3. Клєба А.І.
  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 4. Смагіна О.О.
  ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
 5. Білоус О.А.
  Освітня платформа МІХ в організації дистанційного навчання під час карантину
 6. Алексеева А.А.
  ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ SOFT CKIL
 7. Алексеева А.А.
  ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ЗАСІБ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ: НАВИЧКИ SOFT CKILS
 8. Алексеева А.А.
  РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ LEARNINGSAPPS
 9. Алексеева А.А.
  ВИКОРИСТАННЯ STARTFLOW ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
 10. Чепелєв О.О.
  ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ СЕРВІСИ GOOGLE
 11. Алексеева А.А.
  ВИКОРИСТАННЯ GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 12. Ротань О.С.
  Особливості побудови та організації експертних систем
 13. Алексеева А.А.
  ВИКОРИСТАНЯ PREZI ДЛЯ РОЗРОБКИ ВІДЕО ЛЕКЦІЙ
 14. Олексюк О.Р.
  Деякі аспекти організації дистанційного навчання учнів початкової школи на основі платформи ClassDojo
 15. Бескорса О.С.
  ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
 16. Моисеева Н.А.
  ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
 17. Шиян І.О.
  Функціональні особливості мобільного додатку для вивчення англійської мови учнями молодших класів
 18. Базурін В.М.
  ЗАСТОСУВАННЯ ONLINE-СЕРЕДОВИЩ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
 19. Базурін В.М., Бавикіна М.О.
  АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ
 20. Онищенко І.В.
  Особливості функціонування iнфoрмaцiйнo-oсвiтнього сeрeдoвища Нової української початкової школи
 21. Мельников О.Ю.
  Постановка задачі створення програмного забезпечення для автоматизованого складання розкладу занять з урахуванням умов закладу вищої освіти
 22. Савельєва С.О.
  Соціальні мережі
 23. Матвійчук Л.А.
  МІСЦЕ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ
 24. Krasnov Y.Y.
  РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО API ЗАСОБАМИ МОВИ ВИСОКОГО РІВНЯ PHP І ФРЕЙМВОРКА REST
 25. Дончак Л.Г.
  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 26. Бойківська Г.Г., Регета Л.М.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 27. Халанчук Л.В.
  Використання пакетів програм під час вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика»
 28. Павленко М.П.
  ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ IT-КОМПОНЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 29. Кісельов Є.М.
  Розробка дистанційного курсу "Пристрої цифрової електроніки" на платформі Moodle
 30. Андросов О.І., Каблуков А.О.
  ДОСВІД РОЗРОБКИ ОНЛАЙН-КУРСУ НА ПЛАТФОРМІ OPEN edX В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.
 31. Мельников О.Ю.
  Постановка задачі прогнозування результатів складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови випускниками-бакалаврами закладу вищої освіти при вступі до магістратури
 32. Мельников О.Ю., Сокольський О.С.
  Порівняння роботи двох алгоритмів знаходження кількості рядків у тексті за допомогою інформаційно-навчальної системи власної розробки
 33. Аждер В.В.
  Імерсивні технології в освіті
 34. Рудик О.Ю., Токарчук М.М.
  INFORMATION TECHNOLOGIES AS A COMPONENT OF THE EDUCATION SYSTEM
 35. Бірюкова Т.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
 36. Матяш В.В.
  ЗМІСТ КУРСУ “ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 37. Каюн І.Г.
  ПОБУДОВА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ПРИСТРОЮ
 38. Кіяновська Н.М.
  ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 39. Мурзіна О.А.
  ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 40. Дяденчук А.Ф.
  Використання MS Excel при розв’язуванні задач у загальному курсі фізики
 41. Кисельова О.Б.
  Хмарні технології як ефективний інструмент сучасної освіти
 42. Міхєєнко Д.Ю.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
 43. Кільченко А.В.
  Використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
 44. Кільченко А.В.
  роблема оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
 45. Кільченко А.В., Шиненко М.А., Лабжинський Ю.А.
  Зарубіжний і вітчизняний досвід оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
 46. Іванова С.М.
  ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 47. Дмитрієв В.С., Риженко В.П.
  Особливості використання хмарного сервісу MS Teams для організації взаємодії викладач-студент
 48. Романенко Т.В.
  ПРАКТИЧНЕ УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Ткаченко А.В.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ ONLINE TEST PAD
 2. Рудик О.Ю., Псьол С.В.
  Methods of remote form of knowledge control
 3. Наконечна О.А.
  ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ WEBSITE І WEB APPLICATION
 4. Кравченко Валерий Иванович В.И.
  ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ВУЗЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ БИОИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ
 5. Ішутіна О.Є.
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ AR-ТЕХНОЛОГІЙ

Секція: Інтелектуальні системи та машинне навчання

 1. Шепіта П.І.
  METHODS OF ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF GRAPHIC INFORMATION IN INTELLECTUAL SYSTEMS
 2. Шепіта П.І.
  ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВОЇ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЛІГРАФІЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
 3. Слюсар В.І.
  ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТОРЦЕВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАТРИЦ
 4. Шевченко Н.Ю.
  АНАЛІЗ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРИСТУВАЧА МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
 5. Шевченко Н.Ю.
  ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСНИМ СКЛАДОМ ГРУНТУ
 6. Шевченко Н.Ю.
  ПРОЄКТУВАННЯ МОДУЛЯ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 7. Шевченко Н.Ю.
  МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЗВІЛЬНЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
 8. Боровик Л.В.
  Варіант побудови інформаційно-аналітичної системи оцінки ефективності математичних моделей
 9. Боровик О.В., Боровик Л.В.
  Варіант побудови інформаційно-аналітичної системи оцінки ефективності математичних моделей
 10. Мельников О.Ю., Кадацький М.А.
  Застосування нейронних мереж для рішення низки задач під час моделювання штовхання ядра
 11. Строітєлєва Н.І.
  РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖ-МЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
 12. Слюсар В.І.
  ТЕНЗОРНО-МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОСЕТЕЙ
 13. Любченко К.М.
  ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ РОБОТА В ІГРОВІЙ ФОРМІ
 14. Іванов О.А.
  Розробка сервісу для боротьби з кібербулінгом
 15. Артемчук В.О.
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТА НОВІ ВИКЛИКИ
 16. Красношлик Н.О.
  Побудова ансамблів нейронних мереж
 17. Елішис Д.О.
  Концепт застосування віртуальної реальності в системах підтримки прийняття рішень у сфері туризму
 18. Куценко О.А.
  Організація семантичного аналізу контенту соціальних мереж
 19. Юхимец М.В.
  Шахові двигуни
 20. Пшенишний О.В.
  Штучний інтелект в іграх
 21. Смаглій О.О.
  НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.