У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

16-20 березня 2015 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Люта А.В.
  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКАМИ С ПОМОЩЬЮ ПТК КОНТАР
 2. Проскурка Є.С.
  Використання онтологій при побудові бази знань предметної області вакуум-апатратів періодичної дії в системі підтримки та прийняття рішень
 3. Шевченко Н.Ю.
  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ
 4. Давиденко Є.О.
  АНАЛІЗ ФОРМАТІВ ФАЙЛІВ ДЛЯ ОБМІНУ ГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
 5. Різничок П.Р.
  ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАХИСТУ ДАНИХ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОЛІГРАФІЧНОЇ КОРПОРАЦІЇ
 6. Олійник Р.В.
  ГЕНЕРУВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВИДАНЬ У БАГАТОАВТОРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 7. Гавриш О.С., Пасека В.Г.
  Блок управління газовим пальником
 8. Скрипинець А.В.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ ВІБРОПОГЛИНАЮЧИХ ЕПОКСИУРЕТАНОВИХ ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБІВ
 9. Функендорф А.О.
  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТП МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
 10. Боцман О.С.
  Автоматизована састема управління мереживим навантаженням
 11. Кононова Н.О.
  Преимущества нейросетевыех методов распознавания изображений
 12. Попов О.О.
  Математичне забезпечення інформаційно-аналітичної експертної системи для оцінки екологічного впливу АЕС на навколишнє природне середовище
 13. Дідук В.А.
  Система моніторингу спожитих енергоресурсів з живленням від вимірюваного сигналу
 14. проценко А.П.
  АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМИ СИСТЕМАМИ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Клімченков А.Г.
  DIE ROBOTERAUSBEREITUNG FÜR LÖSUNG DER ÖKOLOGISCHEN PROBLEME
 2. Шемшур О.С., Фай В.А.
  ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ СІМЕЙСТВА AVR
 3. Дмитрієва І.С.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМОЇ КІНЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ МАНІПУЛЯЦІЙНОГО РОБОТУ
 4. Дмитрієва І.С.
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПЛОСКОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДВОЛАНКОВОГО РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Розорінов Г.М.
  ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМАХ
 2. Приходько С.Б., Бойченко М.Ю.
  ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В АУДІО ФАЙЛАХ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
 3. Приходько С.Б.
  УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГЕНЕРАТОРА ГАУСIВСЬКИХ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ЗА ПЕРЕТВОРЕННЯМ ДЖОНСОНА ІЗ СІМ’Ї SU
 4. Андрієнко О.О.
  Проблеми формування понять інформаційної безпеки у вчителів інформатики
 5. Островька К.Ю.
  ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ RIJNDAEL
 6. Фауре Е.В.
  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНОК НОРМИРОВАННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ (ПСЕВДО) СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
 7. Бурмістров С.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ГРУП РЕЛЯТИВНОСТІ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ БЛОКІВ ШИФРУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
 8. Чала О.О.
  ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
 9. Фауре Е.В., Лавданський А.О.
  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧИСЕЛ КОМБИНАЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА
 10. Скрипаль О.Ю.
  РЕАЛІЗАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНО СТІЙКИХ ПІДСТАНОВОК НА ЛОГІЧНИХ МЕРЕЖІХ ФІКСОВАНОЇ СТРУКТУРИ

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Шевченко Н.Ю.
  АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
 2. Шевченко Н.Ю.
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 3. Шевченко Н.Ю.
  ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 4. Шевченко Н.Ю.
  РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК НА ОСНОВЕ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ
 5. Рич М.І.
  Використання динамічних показників для визначення успішності проекту
 6. Приходько С.Б., Макарова Л.М.
  Автоматизована система переробки інформації з відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі
 7. Мельников А.Ю.
  Моделирование распределения путевок профсоюзным комитетом подразделения машиностроительного предприятия
 8. Мельников А.Ю.
  Моделирование выбора претендента на вакантную должность в отделе машиностроительного предприятия
 9. Шкабара В.С.
  СТВОРЕННЯ САЙТУ ЗА ДОПОМОГОЮ CMS
 10. Кудін О.О.
  Автоматизированная система управления временем в проектах разработки конструкторской документации судов
 11. Маньковський А.В.
  СТВОРЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ РОБОТИ КАДРОВОЇ АГЕНЦІЇ
 12. Кудін О.О.
  Автоматизированная система управления временем в проектах разработки конструкторской документации судов
 13. Набережных Т.С.
  РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
 14. Ольшевський І.В.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЧИСЕЛЬНОГО ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛІВ
 15. Доманецька І.М.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ
 16. Воронко І.О.
  Сучасний стан комп’ютерних технологій моніторингу, контролю та діагностики електроенергетичних об’єктів та систем
 17. Котова І.О.
  Підвищення ефективності роботи торгівельного підприємства за допомогою розробки електронного магазину
 18. Мельников А.Ю.
  Прогнозирование объема реализации продукции цементного завода
 19. Мельников А.Ю.
  Проектирование информационной системы для расчета показателей надежности компьютеров
 20. Мельников А.Ю.
  Проектирование автоматизированной системы для проверки правильности оформления списка литературных источников
 21. Паламарчук О.С.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «1С-БІТРІКС» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Плотницький Я.В.
  ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ В ІТ-ГАЛУЗІ
 2. Березніченко З.О.
  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДЪЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ КРАНОМ
 3. Ровенская О.Г.
  Моделирование аппроксимациями Паде
 4. Бортнікова В.О.
  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДА НАГРУЗКИ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ АКСЕЛЕРОМЕТРА
 5. Приходько С.Б.
  УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ ГАУСІВСЬКИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
 6. Грицук І.В.
  СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ITS
 7. Аванесян А.П.
  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО УЧЕТУ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
 8. Моцний М.Р.
  Особливості розробки компютерних ігор
 9. Корнієнко Є.В.
  ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
 10. Гавриш О.С., Бурдукова О.В., Кондращук В.В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТИВНИХ ВИМІРЮВАЧІВ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛУ
 11. Аванесян А.П.
  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТА ОПОК В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
 12. Тертишна Д.К.
  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТА ОПОК В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
 13. Паламарчук В.О.
  Моделирование системы "тележка-груз" мостового крана
 14. Герасимчук Г.А.
  3D – СКАНУВАННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ
 15. Тертишна Д.К.
  ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ, МОДЕЛЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ ИЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ КЛАСТЕРИЗИИ
 16. Тихоненко А.М.
  РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA
 17. Хом'як Д.І.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ФІТОІНДИКАЦІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ
 18. Тихоненко А.М., Кудрявцев О.А.
  [email protected]
 19. Жеребко В.А.
  Віртуальні моделі об'єктів автоматизації у навчальному процесі та інженерних практиках
 20. Жук К.О.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕХАНООБРОБНОГО ЦЕХУ
 21. Герасимчук Г.А., Сичук В.А.
  3D – СКАНУВАННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ
 22. Пановик У.П.
  ВЕКТОРНО-МАТРИЧНА МОДЕЛЬ РОЗГАЛУЖЕНОЇ ФАРБОВОЇ СИСТЕМИ
 23. Пановик У.П.
  ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ ФАРБИ У ФАРБОДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ З РОЗТИРАЛЬНИМИ ЦИЛІНДРАМИ
 24. Бідюк О.В.
  Новітні технології 3D – друку
 25. Луцько А.Л.
  Засоби відображення тривимірних зображень на web-сторінках
 26. Клеблеев Ш.А.
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
 27. Фесенко М.А.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВНУТРІШНЬОФОРМОВОГО МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ПІДВИЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
 28. Артемчук В.О.
  ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ GPS-ОРІЄНТОВАНИХ СЕРВІСІВ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 29. Горпинич В.В.
  РОЗРОБКА ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ OPENGL
 30. Артемчук В.О.
  РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАТРАТ НА ВИРІВНЮВАННЯ БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ
 31. Жарікова І.В.
  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ РЭС НА ОСНОВЕ СИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Друшляк М.Г.
  ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ АПЛЕТІВ У ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ
 2. Павлюченко Л.С.
  ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ WEB-СЕРВІСУ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ НА БАЗІ ІНТЕРНЕТ
 3. Збаравська Л.Ю.
  ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНІ ЗАВДАННЯ - ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В АГРАРНО-ТЕХНІЧНОМУ НАЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 4. Нерода Т.В.
  Обумовлення механізмів керування базовими процесами інфраструктури навчального закладу
 5. Папіжук Б.І.
  МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК
 6. Шульгіна А.І.
  Розробка та реалізація інтерактивної системи для вивчення англійської мови
 7. Павлюк Р.О.
  ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ МАГІСТРАМИ
 8. Сідорова О.С.
  Технології створення сайтів дистанційної освіти
 9. Коротун О.В.
  ХМАРНІ SAAS - СЕРВІСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗНЗ
 10. Шинкаренко В.В.
  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙЇ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
 11. Микитенко П.В.
  КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КОМП'ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ
 12. Власенко К.В.
  КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ
 13. Кравчук Г.Т.
  ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
 14. Любченко К.М.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ РЕКУРСІЇ У МОВІ PROLOG
 15. Іванюк І.В.
  Використання інформаційних технологій в оцінюванні управління навчальним процесом у Норвегії
 16. Золотоверхий Д.А.
  ПІДТРИМКА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОКРАШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ
 17. Карташова Л.С.
  Інфографіка як засіб подання інформації при вивченні окремих тем курсу інформатика
 18. Гаркавенко О.В.
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності
 19. Гавриш О.С.
  ІМІТАЦІЙНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НВЧ ГЕНЕРАТОРА НА ДІОДІ ГАННА В СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
 20. Тихоненко А.М.
  ТЕХНОЛОГІЯ WEB-КВЕСТ В ІНФОРМАТИЦІ
 21. Бистрицька А.В.
  ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТІВ
 22. Сидоренко Т.О.
  Аналіз середовищ програмування для розробки програмного забезпечення на ОС Android
 23. Могильницький В.Ю.
  БАЗОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 24. Томашевська М.Р.
  Технології створення комп'ютерної графіки та анімації
 25. Мошон Т.В.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОС ANDROID
 26. Гураль Р.І.
  Віртуальне експонування музейних предметів - мета і форми
 27. Середа Х.В.
  Вимоги до систем організації дистанційного навчання
 28. Кисельова О.Б., Золочевська М.В., Кривко О.І.
  Співпраця учнів при створенні комп’ютерних тестів з інформатики
 29. Маковецька Л.С.
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЮ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
 30. Федусенко О.В.
  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ШИНГЛІВ В ІС КОНТРОЛЮ ЗНАННЬ З ВІДКРИТИМИ ПИТАННЯМИ
 31. Павленко М.П.
  Психолого-педагогічні основи змістового наповнення освітніх сайтів
 32. Чумак О.О.
  Комп’ютерно-орієнтоване навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів майбутніх інженерів
 33. Павленко Л.В.
  Впровадження засобів нових інформаційних технологій в систему освіти
 34. Канцедал Т.Р.
  Застосування Google Docs у сучасному навчальному процесі
 35. Пономаренко В.В.
  ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПТНЗ
 36. Оверчук О.В.
  АНАЛІЗ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ БЛОГІВ
 37. Войтович О.П.
  СТВOРЕННЯ ДИСТАНЦIЙНИХ КУРСIВ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ
 38. Шевцова І.Г.
  ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ШКОЛЯРА
 39. Смагіна О.О.
  Переваги системи забезпечення науково-педагогічної діяльності кафедри університету засобами інформаційно-комунікаційних технологій
 40. Максимчук М.О.
  Використання баз даних при програмуванні в середовищі Delphi
 41. Хоружий К.С.
  Програмне забезпечення інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів
 42. Олексюк Н.В.
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ЗАСОБАМИ
 43. Фільо І.Є.
  математичні моделі користувачів в комп'ютеризованих системах навчання
 44. Поліщук В.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 45. Пічугіна І.С.
  Про використання інформаційо-комунікаційних технологій у навчанні та самоосвіті дорослих
 46. Галатюк Т.Ю.
  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ДОСЛІЖЕННІ З ФІЗИКИ
 47. Галатюк М.Ю.
  ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НІТ В НАВЧАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
 48. Мельничук М.М.
  Перспективи застосування баз даних MySQL в сучасних інтернет ресурсах
 49. Войтович І.С.
  ДИСТАНЦІЙНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕМАТИЧНИХ ВЕБІНАРІВ
 50. Коваленко В.В.
  СУЧАСНА МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
 51. Гавриловський О.В.
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ MOODLE ТА CODECADEMY
 52. Кільченко А.В.
  СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК В АКАДЕМІЧНОМУ ЄДИНОМУ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
 53. Іванова С.М.
  ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 54. Гальчевська О.А.
  КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДОБОРУ НАУКОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 55. Шиненко М.А.
  ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ANALYTICS ЯК ЗАСОБУ МОНІТОРИНГУ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК
 56. Ткаченко В.А.
  МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК
 57. Лабжинський Ю.А.
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
 58. Яцишин А.В.
  ПРО ПІДГОТОВКУ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 59. Бодненко Т.В., Вакула А.А.
  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В LMS MOODLE З ДИСЦИПЛІНИ "ВИБІР І ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИМ ВИРОБНИЦТВОМ"
 60. Гриценко О.М.
  Статистичне опрацювання емпіричних даних засобами електронних таблиць

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Кравченко В.І.
  ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ СТАНДАРТУ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК
 2. Герасименко І.В.
  ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ
 3. Корнієнко Є.В.
  ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
 4. Подолян О.М.
  МЕТОДИ, ВИДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ В ОСВІТІ
 5. Подолян О.М.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
 6. Подолян О.М.
  АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ
 7. Бодненко Т.В.
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН З АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
 8. Зозуля Е.С.
  О РОЛИ ТЕМЫ «ПРИЛОЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ» И ОСОБЕННОСТЯХ ЕЁ ИЗЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИТ
 9. Башлій С.Ю.
  Проблемы подготовки специалистов в техническом университете

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.