У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Програмний комітет

 • Голова – Черевко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси
 • Голуб Сергій Васильович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
 • Гриценко Валерій Григорович – доктор педагогічних наук, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси
 • Засядько Аліна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інформаційних технологій Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаси
 • Канашевич Георгій Вікторович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв Черкаського державного технологічного університету, Черкаси
 • Квасніков Володимир Павлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету, Київ
 • Ладанюк Анатолій Петрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій, Національний університет харчових технологій, Київ
 • Ляшенко Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, директор навчально-наукового Інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси
 • Мусієнко Максим Павлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаїв
 • Осауленко Ігор Анатолійович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси
 • Прокопенко Тетяна Олександрівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
 • Сергієнко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ
 • Спірін Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації Університету менеджменту освіти НАПН України, Київ
 • Тесля Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій проектування, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
 • Тітов В'ячеслав Андрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів НТУУ КПІ, Київ
 • Триус Юрій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, Черкаси