У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Програмний комітет

 • Голова – Черевко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Черкаси
 • Голуб Сергій Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Черкаси
 • Засядько Аліна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики та інформаційних технологій Черкаського інституту банківської справи, Черкаси
 • Канашевич Георгій Вікторович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв Черкаського державного технологічного університету, Черкаси
 • Квасніков Володимир Павлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету, Київ
 • Ладанюк Анатолій Петрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування Національного університету харчових технологій, Київ
 • Ляшенко Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, директор навчально-наукового Інституту фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем, Черкаси
 • Мусієнко Максим Павлович – доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаїв
 • Сергієнко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ
 • Спірін Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ
 • Тесля Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Київ
 • Тітов В'ячеслав Андрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ КПІ, Київ
 • Триус Юрій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського державного технологічного університету, Черкаси