У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

12-18 березня 2018 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Грицук Ю.В.
  ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 2. Швачка О.І.
  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АСР С ПИД - РЕГУЛЯТОРОМ
 3. Федчишина М.В.
  ПРЕСС ФОРМЫ ДЛЯ МЯГКИХ ПРИВОДОВ
 4. Залятов А.Ф., Лебідь В.Т., Руденко В.М.
  КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗКРИТТЯ З'ЄДНАННЯ СКЛАДЕНИХ ВАЖКОВАГОВИХ ВИРОБІВ ПРИ НАГРІВАННІ В ПЕЧІ ШВІДКІСНОГО НАГРІВУ НА СТАДІЇ ЇХ ДЕМОНТАЖУ
 5. Шепіта П.І.
  ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
 6. Євдокимов С.О.
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМАХ
 7. Піскун О.В.
  Діагностування технічного стану підшипників кочення
 8. Оратовська О.С.
  Моделі електромеханічних систем
 9. Кулієв В.В.
  Автоматизація системи управління кульковим барабанним млином
 10. Тронь В.В.
  Критерій оптимізації керування збагаченням руди з урахуванням еколого-економічних показників
 11. Тиндик Р.С.
  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ШИРОКОФОРМАТНОГО ДРУКУ
 12. Іваськів Р.Р.
  СЕЛЕКЦІЯ ФРЕЙМВОРКУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ WEB ПЕРЕГЛЯДАЧА ФОНДІВ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
 13. Кільченко А.В.
  Використання системи Google Analytics для формування іміджу наукових установ та закладів вищої освіти
 14. Олійник О.Ю.
  ВІБРОЧАСТОТНИЙ КОТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З БАРБОТУВАННЯМ РІДКОЇ ФАЗИ
 15. Михайлюта С.Л.
  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Філімонов С.О.
  РАЗРАБОТКА МИНИРОБОТА
 2. Доманецька І.М.
  АНАЛІЗ АЛГОРИТМІЧНОЇ СКЛАДНОСТІ ІСНУЮЧИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПІДХОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТІЛА У ПРОСТОРІ ДЛЯ ЗАДАЧ РОБОТОТЕХНІКИ
 3. Волкова М.О.
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОНОМНОЮ РОБОТИЗОВАНОЮ ПЛАТФОРМОЮ
 4. Бортнікова В.О.
  ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ М’ЯКИХ РОБОТІВ

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Полотай О.І.
  Захист підключення до маршрутизатора через протокол telnet

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Федусенко О.В.
  ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «JUST IN TIME» У ІС УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ У БУДІВНИЦТВІ
 2. Патер А.Р.
  THE MATHEMATICAL MODEL OF THE AUTOMATED CALCULATION OF THE ONLINE RESOURSE OPTIMIZATION INDEX
 3. Кочмарська В.З.
  Організація веб-інтерфейсу віртуального кабінету як компонента академічного інформаційного простору
 4. Патер А.Р.
  ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ВІРТУАЛЬНОГО КАБІНЕТУ ДЛЯ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ
 5. Дуб Б.С.
  ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІКТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Володарець М.В.
  ВИБІР ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 2. Шинкура Л.М.
  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАДАЧ У ПРОГРАМІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА
 3. Артемчук В.О.
  ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ ВЕЛИКИХ СПАЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК
 4. Шевчук О.В.
  СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН
 5. Нерода Т.В.
  Elaboration of the working specification by description of technological process for information support of interactive workshops
 6. Боцман І.В.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕКОНСТРУЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ГНУЧКИХ СТРУКТУР
 7. Пановик У.П.
  Переваги застосування нейронної мережі для апроксимації функції передавання фарби на матеріал, що задруковується
 8. Верхола М.І.
  Розроблення нейромережевої моделі фарбодрукарської системи послідовної структури
 9. Шепіта П.І.
  MODELING OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PROGNOSISING THE WORK OF POLYGRAPHIC EQUIPMENT IN MATLAB SYSTEM
 10. Воробкало Т.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ MULTISIM ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ
 11. Назаров О.С.
  ВИЯВЛЕННЯ ВІДМОВ І ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ
 12. Марушко М.І., Ларін Д.Л.
  СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ КРИПТОВАЛЮТИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН
 13. Міхєєнко Д.Ю.
  ДОСЛІДЖЕННЯ СВОЙСТВ ВИРОБІВ, ЩО ОТРИМАНІ МЕТОДОМ 3D-ПЕЧАТІ
 14. Попель Я.О.
  Проектування хмарних прикладних середовищ для інтеграції в поліграфічно-орієнтовану інфраструктуру
 15. Бортнікова В.О.
  МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ ТИПОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕМС АКСЕЛЕРОМЕТРІВ
 16. Патала О.Р.
  МЕРЕЖЕВА ІНФРАСТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРУ ОПЕРАТИВНОЇ ПОЛІГРАФІЇ
 17. Попов О.О.
  Використання математичного моделювання для визначення потужності неперервних викидів від хімічно небезпечного джерела за даними натурних вимірювань

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Смагіна О.О.
  ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ
 2. Білоус О.А.
  ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
 3. Друшляк М.Г.
  ПРО ВИКОРИСТАННЯ GEOGEBRA В РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
 4. Тарасова Т.Б.
  Психологічні аспекти дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
 5. Філатова Г.В.
  ОNLINE-СЕРВІС WEB 2.0 LEARNINGAPPS.ORG ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
 6. Шемшур О.С., Семчак В.В.
  Онлайн - тестування в системі контролю якості знань учнів
 7. Боровик Л.В., Рудик О.Ю.
  Боровик Л.В., Рудик О.Ю., Корінний А.В. SOLIDWORKS ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ
 8. Рудик О.Ю., Боровик О.В.
  Боровик О.В., Рудик О.Ю., Бондаровський В.С. ВИКОРИСТАННЯ SOLIDWORKS ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
 9. Ткаченко А.В.
  ІКТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 10. Павленко М.П.
  Використання сервісу MoodleCloud для організації змішаного навчання
 11. Ожиндович Л.М.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯМ ВМІСТОМ»
 12. Юрченко А.О.
  ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
 13. Даценко В.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ»
 14. Шустакова Т.Б.
  КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
 15. Хомутовський О.І.
  ЕЛЕМЕНТИ РОБОТОТЕХНІКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ
 16. Гриценко В.Г., Юстик І.В., Подолян О.М.
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗШИРЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE FORMS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
 17. Мельников А.Ю., Баган С.В.
  Проектирование приложения для работы с визуализаторами представления многомерных данных
 18. Мельников А.Ю., Дидевич Е.С.
  Разработка приложения для работы со списком формируемых компетенций по программным результатам обучения в стандартах высшего образования
 19. Мельников А.Ю., Кузнецова А.Р.
  Разработка приложения для работы со списком формируемых компетенций по предметам в стандартах высшего образования
 20. Копотій В.В.
  ВІКІ-САЙТ ЯК ВІДРИТА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
 21. Писаренко О.А.
  Використання програмного засобу LabVIEW в навчальному процесі технічних дисциплін
 22. Драбинко В.П.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ CODESYS У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
 23. Любченко К.М.
  Офлайн-сервіс “ToReadList”
 24. Сікора Я.Б.
  ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ
 25. Галатюк Т.Ю.
  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ
 26. Трач Ю.В.
  ДО ПИТАННЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 27. Доценко С.О.
  Цифрова грамотність як складова фахової компетентності майбутнього спеціаліста
 28. Кисельова О.Б., Деуля Д.О.
  ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MINDMAPPING В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
 29. Галатюк Ю.М.
  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
 30. Давидкіна О.О., Кисельова О.Б.
  ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМП’ЮТЕРНИХ 3-D ПРЕЗЕНТАЦІЙ
 31. Онищенко І.В.
  РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 32. Касьянова Н.А.
  РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 33. Гладка Л.І.
  ОГЛЯД СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВЕРСІЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОМАНДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
 34. Алєксєєва Г.М.
  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИШУ В НАВЧАННІ ТА УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
 35. Сергієнко Л.Г.
  ДЕЯКІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ ДИСЦИПЛІНАМ У ВТУЗІ
 36. Іващенко Я.О., Ляшенко Ю.О.
  ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Періг О.В., Литвинов М.Г., Ларічкін О.В., Кайкацішвілі О.Г., Костіков О.А.
  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ДИНАМІКИ НАЙПРОСТІШИХ НЕЙРОННИХ ТА ПЕРЦЕПТРОННИХ СИСТЕМ
 2. Рудик О.Ю.
  Рачок Р.В., Рудик О.Ю., Волошин В.М. ЗАСТОСУВАННЯ SOLIDWORKS ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 3. Рудик О.Ю.
  Дармороз М.М., Рудик О.Ю., Дем'янов О.Д. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS
 4. Мельников А.Ю., Сокольский А.С.
  Разработка приложения для демонстрации работы алгоритмов сортировки и поиска данных
 5. Шевченко Н.Ю.
  Оценка качества образовательного процесса выпускающей кафедры
 6. Подолян О.М.
  РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.