У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

14-20 березня 2022 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Пількевич І.А.
  Автоматизована система керування роботою системи клімат-контролю теплиці
 2. Міхєєнко Д.Ю.
  РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЯ СТАНУ ПРИМІШЕНЯ
 3. Кільченко А.В.
  Методика використання системи «Бібліометрика української науки» для оцінювання результативності педагогічних досліджень
 4. Воробкало Т.В.
  РОЗРОБКА АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ МЕТРОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
 5. Іванова С.М.
  Методика використання системи Google Scholar для оцінювання результативності педагогічних досліджень
 6. Шиненко М.А.
  Наукометричні показники та метрики як засоби оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
 7. Воєділо В.А.
  Вибір оптимального обладнання для малого поліграфічного підприємства
 8. Федірко В.К.
  ВИБІР ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРИГУЮЧОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ САК ТЕРМОПРЕСОМ
 9. Шиненко М.А., Лабжинський Ю.А.
  Наукометричні показники та метрики як засоби оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
 10. Гавриш О.С.
  Розробка магнітоіндуктивної системи передачі телеметричної інформації
 11. Яцишин А.В.
  ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ МОДУЛЬНИХ РЕАКТОРІВ

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Гончар С.Ф.
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КІБЕРЗАХИСТУ АСУ ТП ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ
 2. Попп М.І.
  The encryption algorithms
 3. Кравченко В.І.
  МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПОШУКУ ШКІДЛИВОГО ПЗ У ВИКОНУВАНИХ ФАЙЛАХ OS WINDOWS
 4. Нерода Т.В.
  Integration's means study of protection mechanisms for polygraphically oriented network infrastructure

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Михальчук Я.О.
  Дослідження методів інтеграції месенджерів у веб-сервіси
 2. Клестова Д.М.
  Дослідження тестування веб-додатків методами мануального та автоматизованого тестування
 3. Кривонос М.О.
  СТВОРЕННЯ ВЕБ-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ СЛІПОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ
 4. Кравченко В.І.
  АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
 5. Мельников О.Ю., Канішев В.О.
  Розробка програмного забезпечення для виявлення кольороаномалій
 6. Мельников О.Ю., Денисенко В.О.
  Розробка програмного забезпечення для виявлення незапланованої вирубки лісу
 7. Мельников О.Ю., Козуб Д.С.
  Розробка програмного забезпечення для моніторингу вакцинованих студентів у навчальному закладі
 8. ВДОВИЧЕНКО О.А.
  Визначення бізнес-процесів оперативної поліграфії для проектування вевизначення бізнес-процесів оперативної поліграфії для проектування веб-ресурсуб-ресурсу

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Люта А.В.
  МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОПРИВОДУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОДУ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ В СЕРЕДОВИЩІ FLUIDSIM HYDRAULIK
 2. Боровик Д.О.
  ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. Боровик Д.О., Боровик О.В.
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Боровик Д.О., Боровик О.В., Боровик Л.В.
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СТУПЕНЯ ПОДІБНОСТІ МАРШРУТІВ СУДЕН
 5. Боровик Д.О., Боровик О.В., Боровик Л.В.
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СТУПЕНЯ ПОДІБНОСТІ МАРШРУТІВ СУДЕН
 6. Алєксєєв Б.О.
  РОЗРОБКА САЙТУ ДЛЯ RSS-АГРЕГАЦІЇ
 7. Алєксєєв Б.О.
  Підвищення ефективності обробки даних великого обсягу в контексті інтернет-речей
 8. Алєксєєв Б.О.
  WEBRTC ЯК МЕТОД РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНТЕРНЕТ-КОНВЕРГЕНЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
 9. Кривонос М.О.
  ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ В .NET
 10. Воробкало Т.В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ АНТЕН ДЛЯ RFID СИСТЕМ
 11. Дяденчук А.Ф.
  МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ
 12. Бойчук В.В.
  ПРОЕКТУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ОБ’ЄДНАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У СЕРВІСІ NAIL-ПРИНТЕРА
 13. Гавриш О.С.
  Чисельний розрахунок параметрів і характеристик широкосмугового диполя Надененка
 14. Гавриш О.С.
  Розробка віртуального інструментарію для дослідження поля в круглому хвилеводі
 15. Гавриш О.С.
  Поліноміальні обчислювальні алгоритми визначення допплерівського зсуву частоти гармонічного сигналу при ексцесних завадах
 16. Гавриш О.С.
  Обчислювальні методи визначення допплерівського зсуву частоти гармонічного сигналу при асиметричних завадах
 17. Яцишин А.В.
  ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ВИДОБУТКУ НАФТИ З ВИСНАЖЕНИХ СВЕРДЛОВИН УКРАЇНИ
 18. Яцишин А.В.
  ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
 19. Яцишин А.В.
  ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
 20. Пановик У.П.
  МОДЕЛЮВАННЯ РОТАЦІЙНОГО ВІСКОЗИМЕТРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ В’ЯЗКОСТІ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ФАРБ

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Шаповалов Є.Б.
  ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
 2. Алєксєєва Г.М.
  РОЗРОБКА РЕКЛАМНОГО ПРОСПЕКТУ ЗАСОБАМИ PHOTOSHOP З ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»
 3. Шинкура Л.М.
  Особливості дистанційної освіти для викладання інформаційних технологій у фармації студентам спеціальності «фармація, промислова фармація» (молодший спеціаліст)
 4. Халанчук Л.В.
  Використання програмних засобів на лабораторних заняттях з дискретної математики
 5. Базурін В.М., Базуріна С.В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ONLINE-СЕРВІСІВ КОМІКСІВ
 6. Базурін В.М., Базуріна С.В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ONLINE-СЕРВІСІВ КОМІКСІВ
 7. Дяденчук А.Ф.
  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ
 8. Дяденчук А.Ф.
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В КУРСАХ ФІЗИКИ ТА ХІМІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
 9. Дяденчук А.Ф.
  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МЕХАНІЧНИЙ РУХ ЗА ДОПОМОГОЮ MS EXCEL
 10. Міхєєнко Д.Ю.
  ВПРОВАДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВЕРСТАТІВ ЧПУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 11. Павленко М.П.
  Підходи до використання систем моніторингу IT-компонентів у закладах освіти
 12. Павленко Л.В.
  ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
 13. Сікора Я.Б.
  ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ ДИДАКТИКИ
 14. Онищенко І.В.
  ТЕХНОЛОГІЯ BYOD ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 15. Сівак Н.М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 16. Галатюк Ю.М.
  ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ
 17. Кравченко В.І.
  КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ БЛОГЕРІВ-СТУДЕНТІВ
 18. Матяш В.В.
  ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРУ BBC MICRO:BIT НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ШКОЛІ
 19. Аждер В.В.
  Розробка електронного щоденника учння
 20. Яцишин А.В.
  ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕЛЕКТРОННА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ» ТА «ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДІЯ»
 21. Ткаченко А.В., Ткаченко Т.В.
  ОНЛАЙН СЕРВІСИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ЗВО: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
 22. Романенко Т.В.
  ВИКОРИСТАННЯ МЕСЕНДЖЕРІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Сергієнко Л.Г.
  Дидактична та методологічна активізація пізнавальної діяльності студентів
 2. Кривонос О.М.
  РОЛЬ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»
 3. Кравченко В.І.
  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Секція: Інтелектуальні системи та машинне навчання

 1. Алєксєєва Г.М.
  ТЕЛЕГРАМ БОТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТIВ
 2. Ковальчук Н.О.
  Нейронні мережі: науковий прорив за останні десятиліття

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.