У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

16-20 березня 2016 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Ровенская О.Г.
  Аппрксимация периодического сигнала
 2. Філімонов С.О.
  ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОМА
 3. Могильницький В.Ю.
  СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ
 4. Шевченко Н.Ю.
  СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ
 5. Люта А.В.
  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО АЛГОРИТМА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПТК КОНТАР
 6. Назаров О.С., Гавва О.С.
  Реалізація адаптивних алгоритмів для оптимізації динамічної системи
 7. Фірсов С.М.
  СИТЕМА КЕРУВАННЯ ГЕНЕРАТОРОМ ПЛАЗМИ
 8. Будиба Б.У.
  ФУНКЦИОНАЛЬНО УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
 9. Бояркін А.О.
  ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКИ
 10. Долинюк Б.С.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИПАРНИКА ЕТИЛБЕНЗОЛУ У ПРОЦЕСІ ОТРИМАННЯ СТИРОЛУ ДЕГІДРУВАННЯМ ЕТИЛБЕНЗОЛУ
 11. Грицук Ю.В.
  ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ДВИГУНА І ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ITS
 12. Гавриш О.С.
  Синтез обчислювальних алгоритмів вимірювання параметрів різних класів близьких до гауссівських випадкових величин
 13. Гавриш О.С.
  GSM модуль для контролю та керування зовнішніми пристроями з голосовим меню
 14. Нерода Т.В.
  Адаптація моделі взаємодії відкритих систем для конфігурування виробничого завдання
 15. Давиденко Є.О.
  ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 16. Салогор В.В.
  РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ ПЛОДООВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
 17. Сидорчук Б.П.
  МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА
 18. Манжара В.В.
  РОЗРОБКА SCADA СИСТЕМИ НА ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ANDROID
 19. Білан В.П.
  ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДВОДВИГУННОЮ АРКУШЕРІЗАЛЬНОЮ РОТАЦІЙНОЮ МАШИНОЮ
 20. Дмитрієва І.С.
  АНАЛІЗ ЗАДАЧ ТА МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
 21. Проценко А.П.
  РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ЧИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЕРСТАТА
 22. Онищук Д.П.
  АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ССК ДЛЯ СМS JOOMLA
 23. Корума А.А.
  УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ С ПОЛЫМ НЕМАГНИТНЫМ РОТОРОМ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА
 24. Шепіта П.І.
  СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ АНАЛІЗУ КОЛЬОРОВИХ ВІДБИТКІВ
 25. Любченко К.М.
  ВИКОРИСТАННЯ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ
 26. Джус В.Я.
  Проектування реплікатора для координування пакетів даних у малому поліграфічному підприємстві
 27. Зимогляд А.Ю.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНЗОМЕТРИЧНОГО ДАТЧИКА
 28. Мацех О.Р.
  Структура семантичного апарату опрацювання текстру для АРМ редактора
 29. Колодич С.А.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 30. Бороняк О.С.
  Класифікація моделей управління запасами підприємства
 31. Філь Н.Ю.
  МОДЕЛЬ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ
 32. Олійник Р.В.
  Проектування спеціалізованого модуля синхронізації даних поліграфічної інфрастурктури
 33. Кільченко А.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАПН УКРАЇНИ
 34. Іванова С.М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ЕРRINTS
 35. Шиненко М.А.
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
 36. Ткаченко В.А.
  ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE КАЛЕНДАР ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 37. Білоконська Ю.В.
  ГЕНЕРАТОР ПЛАЗМИ З СЕКЦІОНОВАНИМИ КАТОДНИМИ ВУЗЛАМИ
 38. Васильєв В.О.
  МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЁТКОГО ФИЛЬТРА КАЛМАНА
 39. Лабжинський Ю.А.
  ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ АНТИПЛАГІАТУ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 40. Онисько Я.О.
  Аспекти проектування програмного засобу для підтримки роботи користувачів корпоративної мережі
 41. Черевко Д.А.
  Пальцева фотоплетізмографія як спосіб заміру людського тиску
 42. Жежера І.В.
  СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ БИНС
 43. Білик О.В.
  Использование симплекс-метода для расчета оптимальной рецептуры глины
 44. Дідук В.А.
  АВТОМАТИЗОВАНИЙ КАВІТАЦІЙНИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Шемшур О.С.
  РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО РОБОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
 2. Вірко О.С.
  СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОБЕРНЕНОГО МАЯТНИКА
 3. Левченко Д.О.
  Моделювання функціонування сервоприводів маніпулятора
 4. Баранова В.О.
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА С ТРАНСПОРТНЫМ ПОРТАЛОМ
 5. Проценко А.П.
  РОЗРОБКА АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ З ЧПУ

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Полотай О.І.
  Аналіз програмного забезпечення захисту систем керування базами даних
 2. Фетісов В.С.
  ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ В КОНФІГУРАТОРІ ПЛАТФОРМИ 1С:
 3. Островька К.Ю.
  ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ
 4. Островька К.Ю.
  АСИНХРОННА РЕПЛІКАЦІЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ РБД
 5. Фауре Е.В.
  Методика оценки вероятности преобразования перестановки чисел в перестановку при ее передаче по каналу связи
 6. Клопотовський П.А.
  Імітаційне моделювання алгоритму завадостійкого кодування систематичного циклічного коду в Matlab/Simulink
 7. Шолудько Р.М.
  ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У WEB-СИСТЕМАХ
 8. Нестеренко О.С.
  Особенности выбора протокола стека IPsec при шифровании передаваемых данных

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Шевченко Н.Ю.
  РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
 2. Шевченко Н.Ю.
  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 3. Кравченко В.И.
  АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОМ УЧЕТА ОПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
 4. Федусенко О.В.
  РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
 5. Ерошенко Е.С.
  ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАКУПОК НА ПРЕДПРИЯТИИ
 6. Приходько С.Б., Макарова Л.М.
  ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ В ОБСЛУГОВУВАННІ ПРИСТРОЇВ ТЕРМІНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 7. Островька К.Ю.
  РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПІДБОРУ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНУ
 8. Островька К.Ю.
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СПОЖИВЧОГО КОШИКУ УКРАЇНЦІВ
 9. Дмитрієва І.С.
  ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗКЛАДІВ
 10. Філь Н.Ю.
  СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗИМОВИМ УТРИМАННЯМ МАГІСТРАЛЬНИХ АВТОДОРІГ
 11. Одринська Є.В.
  ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
 12. Мельников А.Ю., Денисова С.А.
  Использование системы поддержки принятия решений при распределении путевок профсоюзным комитетом
 13. Мельников А.Ю., Котенко М.В.
  Использование системы поддержки принятия решений при выборе претендента на вакантную должность в отделе машиностроительного предприятия
 14. Мельников А.Ю., Соломко Ю.А.
  Моделирование расчета показателей надежности компьютерного оборудования
 15. Шуміло Я.М.
  ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКАХ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
 16. Мічківський С.М.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГОВОГО ПОКАЗНИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 17. Ковалевський В.В.
  Перспективи розробки адаптивної моделі процесу підтримки e-commerce платформ
 18. Пехтєрєв З.Д.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ ПЛАТФОРМ E-COMMERCE
 19. Турлакова С.С.
  ПОСТРОЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
 20. Пилипенко К.В.
  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ БЮРО ИНТЕГРАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 21. Ольховська О.Л.
  СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ БАНКОМ
 22. Паламарчук О.С.
  ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT PROJECT
 23. Колесніков Р.Є.
  Сервер бази даних на основі Bittorrent та Peer-to-Peer (Update)

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Шевченко Н.Ю.
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ТЕРМООБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
 2. Бортнікова В.О.
  ПОВЕРХНОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
 3. Корнух В.В.
  Якісна оцінка розвитку технологій сучасних співпроцесорів
 4. Приходько С.Б.
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОЇ НЕГАУСІВСЬКОЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ЗА НЕЛІНІЙНИМ РІВНЯННЯМ РЕГРЕСІЇ
 5. Шаповаленко В.О.
  КОМПЬЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ЕТАП РОЗРОБКИ ЕЛЕМЕНТІВ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ СПОРТИВНИХ АВТОМОБІЛІВ
 6. Алексєєва К.Г.
  Разработка программного комплекса для автоматизированного проектирования ударных стендов на базе гидроупругого привода
 7. Паламарчук В.О.
  ДЕЯКІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ
 8. Гавриш О.С.
  Програмне забезпечення для налаштування GSM модуля для контролю та керування зовнішніми пристроями
 9. Гавриш О.С.
  Модулювання GSM модуля для контролю та керування зовнішніми пристроями в програмі PROTEUS
 10. Пановик У.П.
  ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ ПОСЛІДОВНОЇ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ФАРБОЮ ПРИ РІЗНОМУ НАВАНТАЖЕННЯ
 11. Верхола М.І.
  ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КОРЕКЦІЇ ТОНОПЕРЕДАЧІ У ПОСЛІДОВНІЙ ФАРБОДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ
 12. Дмитрієва І.С.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕВОЛЬВЕНТНОГО ЗУБЧАСТОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ
 13. Островька К.Ю.
  FAZZY-МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ САМОВІДНОВЛЕНИХ ОКАТИШІВ
 14. Ярош А.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ GENESYS
 15. Міхєєнко Д.Ю.
  ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В CAD-СИСТЕМЕ CREO PTC
 16. Сорочинська І.І.
  ВИДИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
 17. Калашник М.О.
  ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРИЕМНИКАХ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, В СРЕДЕ ADVANCED DESIGN SYSTEM
 18. В'юков Д.О.
  Проблеми оптимізації проводових телекомунікаційних систем
 19. Артемчук В.О.
  ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ (TSDB) В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 20. Вербовецька М.В.
  ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ СІТКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
 21. Лятушинський С.В.
  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ БІОТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ
 22. Євтушенко Г.Л.
  АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
 23. Салогор В.В.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ВОДИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ ПЛОДООВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
 24. Сиашкевич І.І.
  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕГИСТРАТУРЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Андрієнко В.В.
  Інформаційні технології в управлінні навчальним процесом
 2. Матвійчук Л.А.
  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДАХ
 3. Шустакова Т.Б.
  ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РАБОТИ УЧНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 4. Ткачук В.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ У ВНЗ
 5. Друшляк М.Г.
  ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КОНІЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ У GEOGEBRA
 6. Тарасова Т.Б.
  Психологічні аспекти інформаційних педагогічних технологій
 7. Смагіна О.О.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 8. Вдовичин Т.Я.
  ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ У НАВЧАННІ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ
 9. Щербина М.О.
  Розробка навчально – ігрової системи “WEB-Tutor”
 10. Коротун О.В.
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
 11. Карташова Л.А.
  Єдиний відкритий мережевий ресурс: можливості для організації та підтримки навчання
 12. Антонюк Д.С.
  ВИКОРИСТАННЯ ALTERNATE REALITY TEACHING У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
 13. Матвіїв А.М.
  Тифлоінформаційна технологія мобільного доступу до бібліотечних фондівТифлоінформаційна технологія мобільного доступу до бібліотечних фондів
 14. Бондаренко М.О.
  Дистанційне навчання прикладних дисциплін у технічному університеті
 15. Носова Я.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
 16. Авдєєва Т.В.
  ESTIMATING THE TESTING EFFORTS FOR WEB-PROJECTS USING THE NONLINEAR REGRESSION MODEL AND JOHNSON TRANSFORMATIONS
 17. Хміль Н.А.
  Використання хмарного сервісу Google Форми у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
 18. Філь Н.Ю.
  БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
 19. Коваленко О.М.
  ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МУЗИЧНОЇ САМООСВІТИ ДОРОСЛИХ
 20. Солобуто Л.В.
  МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
 21. Бодненко Т.В., Русіна Н.Г., Гриценко Л.В., Сергієнко В.П.
  ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
 22. Гриценко В.Г., Гладка Л.І.
  РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 23. Галицький О.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ КОТЕНТОМ MOODLE
 24. Мельников А.Ю., Комиссаров К.М.
  Использование компьютерной системы для проверки правильности оформления списка литературных источников в курсовых и дипломных работах
 25. Кравченко Н.В., Узяков О.М.
  Автоматизація перевірки категоріального апарату наукового дослідження
 26. Яцишин А.В.
  ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ EDU CONFERENCE ЯК ЗАСОБУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
 27. Григор’ян Ю.В.
  Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів з використанням масових відкритих онлайн-курсів
 28. Болілий В.О.
  ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВЕБІНАРІВ ТА ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЙ
 29. Кухар Л.О.
  АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
 30. Павленко Л.В.
  Використання комп’ютерних технологій для формування позитивної навчальної мотивації
 31. Логвіненко Б.І.
  РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕКАНАТОМ ВУЗА
 32. Кривко О.І., Кисельова О.Б.
  СЕРВІСИ GOOGLE ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
 33. Кисельова О.Б., Щербак Л.В., Євлахов Д.О.
  ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «СТРІЧКА ЧАСУ» У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
 34. Рикова Л.Л.
  ОНЛАЙН СЕРВІС KAHOOT ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ
 35. Гонтар М.В.
  МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСУ GLOGSTER У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 36. Рикова Л.Л.
  «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ XXI СТОЛІТТЯ
 37. Козбур М.М., Горак І.Б.
  РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ EЛEКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МEТОДИЧНОГО КОМЛEКСУ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Трегуб О.Д.
  Застосування проблемного навчання у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій
 2. Бодненко Т.В., Власенко В.М., Педченко О.В., Махаринець О.В.
  УПРОВАДЖЕННЯ CЕРЕДОВИЩА МООDLE У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
 3. Павленко М.П.
  Використання задачного підходу при навчанні мережевих технологій
 4. Подолян О.М.
  ПІДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
 5. Подолян О.М.
  СПОСОБИ АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ
 6. Подолян О.М.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
 7. Карпачев И.И.
  Методы улучшения архитектуры существующего корпоративного приложения

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.