У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

13-19 березня 2017 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Грицук Ю.В.
  МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ: ФОРМУВАННЯ GPS-ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ MS EXCEL ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В УМОВАХ ITS
 2. Грицук Ю.В.
  МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БОРТОВОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
 3. Олійник Р.В.
  Проектування спеціалізованого модуля спільної підготовки видань до друку
 4. Шепіта П.І.
  Система візуалізації та контролю роботи поліграфічного обладнання
 5. Слюзар М.М.
  Чинники мінімізації залишків сировини при роздруку розрізнених замовлень
 6. Назаров О.С.
  МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРІЄНТАЦІЄЮ СУПУТНИКА
 7. Джус В.Я.
  Проектування системи ідентифікації та контролю витратних матеріалів у поліграфічному підприємстві
 8. Кривомлін А.В.
  ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ «РОЗУМНИЙ ДІМ»
 9. Кільченко А.В.
  Використання системи Index Copernicus для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
 10. Білоконська Ю.В.
  Функциональная устойчивость
 11. Пряжнікова К.В.
  Modeling of influence of ore supply dynamic on energy consumption in mining and processing enterprise on the control perspective
 12. Жуков М.С.
  ЦИФРОВИЙ РЕГУЛЯТОР СТРУМУ ТИРИСТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
 13. Іваськів Р.Р.
  Вибір формату звукових файлів для підсистеми створення аудіокниг комп’ютеризованої бібліотечної інформаційної системи
 14. Функендорф А.О.
  УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ДОПОЛНЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
 15. Артемчук В.О.
  ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ДАНИХ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ
 16. Новицький В.Ю.
  ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
 17. Бортнікова В.О.
  Облачное хранилище данных на предприятии с использованием SSHFS и RASPBERRY PI

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Кузьменко С.В.
  Практична реалізація проекту світлодіодного куба на базі платформи Arduino Nano 3.0
 2. Вірко О.С.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ МІСЦЬ СКЛАДУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
 3. Колодич С.А.
  СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
 4. Поліщук Ю.К.
  АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ЧИСЕЛ НА СЕМИСИГМЕНТНОМУ ІНДИКАТОРІ
 5. Сільченко В.Р.
  Технічний зір та розпізнавання об'єктів у безпілотному літальному апараті
 6. Біленко О.І.
  Робототехнічні системи в сучасному виробничтві та техніці

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Полотай О.І.
  Актуальність захисту інформації підприємств туристичної галузі
 2. Полотай О.І.
  Проектування локальної обчислювальної мережі та організація її захисту
 3. Полотай О.І.
  Способи захисту інформації баз даних MySql
 4. Гриник Р.О.
  ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ IPSEC ДЛЯ СТВОРЕННЯ VPN
 5. Гриник Р.О.
  АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ЗАХИЩЕНОГО ПРОТОКОЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ HTTPS
 6. Стеценко П.І.
  Надмірна централізація однорангової пірингової мережі криптовалюти Bitcoin
 7. Вацлавик О.М.
  Aтaкa нa дрoни тa зaхист пeрeдaчi дaних
 8. Фауре Е.В.
  Факторіальне кодування з відновленням даних і виправленням помилок
 9. Скітер І.С.
  Дослідження трафіку комп'ютерної мережі на основі поведінки деталізуючих вейвлет-коефіцієнтів гармонічної функції
 10. Джурик О.В.
  Битовая безопасность протокола Диффи-Хеллмана на эллиптической кривой
 11. Маслєннікова А.О.
  Анализ области применения эллиптических кривых
 12. Клопотовський П.А.
  Імітаційне моделювання коду Ріда-Соломона в середовищі Matlab/Simulink
 13. Гурома Р.К., Бурмістров С.В.
  ОПТИМІЗАЦІЯ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ В ОРТОГОНАЛЬНІЙ ФОРМІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ РОЗШИРЕНОГО ПОЛІНОМА

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Кравченко В.И.
  ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОХРАННОГО АГЕНСТВА
 2. Шевченко Н.Ю.
  Проектування інформаційної системи для автоматизації бізнес-процесів ломбарду
 3. Івко А.В.
  Особливості створення системи бізнес-процесів віртуального логістичного центру будівельної компанії
 4. Патер А.Р.
  МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ-КОМЕРЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
 5. Кремса О.Р.
  ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ДОСТУПУ РІЗНОРІВНЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ МАЛОГО ДРУКАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
 6. Мельников А.Ю., Бакай А.С.
  Анализ существующих программных средств ведения статистики и анализа сделок в отделе трейдинга малого предприятия
 7. Литвиненко Ю.Г.
  АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ
 8. Макарова Л.М., Приходько С.Б., Приходько А.С.
  Аналітична залежність для вибору сім'ї розподілів Джонсона для автоматизації бізнес-процесу бюджетування
 9. Шелест А.І., Васильєва Л.В.
  Разработка программного комплекса для управления ИТ-проектами на предприятии среднего бизнеса
 10. Любченко К.М.
  СИСТЕМА ОБЛІКУ ТОВАРІВ ДЛЯ МІНІ-МАРКЕТА
 11. Чала О.В.
  ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ЗНАННЯ-ЄМНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 12. Лисенко М.В.
  ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НОВИЙ ЩАБЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 13. Паламарчук О.С.
  Система контролю руху громадського транспорту

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Паламарчук В.О.
  МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ГАРПУНА, КИНУТОГО ВЕРТИКАЛЬНО ВГОРУ
 2. Смагіна О.О.
  МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
 3. Воробкало Т.В.
  Комп’ютерне моделювання АЦП в середовищі Multisim
 4. Гавриш О.С.
  АПРОКСИМАЦІЯ ГАММА-РОЗПОДІЛУ МОДЕЛЯМИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН З ПЕРФОРОВАНИМ КУМУЛЯНТНИМ ОПИСОМ
 5. Полторацький М.Ю.
  ОCOБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СИМВОЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ФОРМАЛЬНОЇ ВЕРЕФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ
 6. Гавриш О.С.
  МОДЕЛЮВАННЯ АНТЕН СТІЛЬНИКОВИХ ТЕЛЕФОНІВ В СЕРЕДОВИЩІ GAL-ANA
 7. Гавриш О.С.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГОПЕРІОДИЧНОЇ АНТЕНИ ДЛЯ ПРИЙОМУ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ DVB-T2
 8. Рудик О.Ю., Рогальський С.М.
  Рогальський. Комп’ютерне проектування та моделювання знімача підшипників
 9. Рудик О.Ю., Кучерук Р.Ю.
  Проектування та моделювання деталей піднімачів коробок передач у SolidWorks
 10. Рудик О.Ю., Юзвишен Я.В.
  Моделювання рульової сошки автобуса ЛіАЗ-677
 11. Васильєва Л.В., Алексєєва К.Г.
  Разработка ПМК для автоматизированного проектирования короткоходового динамического цилиндра на базе гидроупругого привода
 12. Макаренко О.А., Васильєва Л.В.
  Сравнительный анализ методов свертки результатов оценивания и измерения технологических процессов
 13. Міхєєнко Д.Ю.
  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ ИЗДЕЛИЙ В CAE-СИСТЕМЕ ABAQUS
 14. Попов О.О.
  Математична модель техногенного навантаження на атмосферу за умов короткочасного викиду від потенційно небезпечного об’єкту
 15. Лятушинський С.В.
  ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО СТАВКА ЗА РОСТОМ КОРЕНІВ ЦИБУЛІ
 16. Жуков М.С.
  ТРЕНІНГ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТУ
 17. Шаган Д.В.
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ МЕТАНУ
 18. Фесенко М.А.
  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА МЕТОДОМ ВНУТРИФОРМЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ РАСПЛАВА
 19. Бортнікова В.О.
  Методы автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления МЭМС-акселерометров

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Сильченко В.О.
  ДИДАКТИКО-ЦІЛЕПОКЛАДАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 2. Трач Ю.В.
  VR-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
 3. Коротун О.В.
  АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ
 4. Шустакова Т.Б.
  ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СЕРВІСУ GOOGLE САЙТ
 5. Друшляк М.Г.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA 5.0 ПРИ ВИВЧЕННІ КОМБІНАЦІЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ
 6. Светенко Д.Г.
  Застосування системи управління змістом для адаптації студентів-першокурсників ВНЗ
 7. Лунгол О.М., Агішева А.В.
  Використання інтерактивних модулів сервісу LearningApps.org для створення дидактичних матеріалів з фізики
 8. Онищенко І.В.
  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
 9. Дехтярьова Ю.О.
  СМАРТ ДОШКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
 10. Григор’ян Ю.В.
  Використання стандартизованого тесту EFSET при виборі англомовних масових відкритих онлайн-курсів для самостійного навчання
 11. Алєксєєва Г.М.
  ВПРОВАДЖЕННЯ ОФІСНИХ ПРОГРАМ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВУЗУ
 12. Нерода Т.В.
  Stratifikation des gegenständliche Gebiet der virtuelles Labor
 13. Хом`як Д.І.
  ПЕРЕВАГИ ДИНАМІЧНОЇ ПОБУДОВИ ВЕБ-СТОРІНОК ПРИ РОЗРОБЦІ САЙТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА СТОРОНІ СЕРВЕРА
 14. Трегуб, Шереметьєва О.Д.
  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 15. Шкабара В.С.
  РОЗРОБКА ВЕБ-СТОРІНОК З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКУ BOOTSTRAP
 16. Егорова Л.М.
  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
 17. Егорова Л.М.
  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
 18. Ненастина Т.А.
  ЛЕКЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
 19. Даценко В.В.
  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
 20. Колесник О.О.
  ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 21. Лисий Ю.М.
  АНАЛІЗ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 22. Мельников А.Ю., Баган С.В.
  Разработка приложения для сравнения изображения многомерных данных тремя основными методами визуализации
 23. Мельников А.Ю., Комиссаров К.М.
  Разработка системы проверки списка литературных источников на основе базы знаний в виде правил на языке регулярных выражений
 24. Кочмарська В.З.
  Розробка середовища для автоматизації робочого місця викладача з фізичного виховання в ВНЗ
 25. Мельников А.Ю.
  Прогнозирование изменения вклада преподавателя в показатели кафедры с использованием методов интеллектуального анализа данных
 26. Яценко О.І.
  ІКТ-компетентність вчителя початкової школи як складова його професійної діяльності
 27. Тарасова Т.Б.
  Електронний щоденник як засіб реалізації сучасних підходів до контролю навчальної діяльності учнів
 28. Кривонос О.М.
  Платформа Andruino
 29. Войцеховська М.М.
  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ
 30. Юрченко А.О.
  ІНТЕРАКТИВНІ МУЛЬТИМЕДІА-ДОДАТКИ ЯК НЕВІД’ЄМНІ ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 31. Копотій В.В., Болілий В.О.
  СТРУКТУРА ВІДКРИТИХ ВІКІ-КУРСІВ НА ВІКІ-КДПУ
 32. Захарчук В.С.
  Технології розробки відео додатка для ОС ANDROID
 33. Семеріков С.О., Ткачук В.В., Єчкало Ю.В.
  Мобільно орієнтоване середовище навчання ВНЗ
 34. Горпинич В.В.
  Створення сайту бібліотеки ВНЗ засобами фреймворку Laravel
 35. Сидоренко Т.О.
  РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОГО ТИПУ ЗАСОБАМИ UNREAL TECHNOLOGY
 36. Кільченко А.В.
  Використання системи Index Copernicus для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
 37. Жиленко Т.І.
  СУМІСНА РОБОТА З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 38. Галатюк Т.Ю.
  РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 39. Галатюк Ю.М.
  КОМП’ЮТЕР У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ТВОРЧОЮ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 40. Павленко Л.В.
  Ергономічні вимоги до дидактичних засобів навчання при створенні навчального середовища
 41. Войтович О.П.
  РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ
 42. Войтович І.С.
  ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
 43. Осєйчук В.В.
  РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕРНЕНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ
 44. Жуковський С.С.
  ЕТАПИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПІД ЧАС УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ
 45. Гонтар М.В., Кисельова О.Б.
  ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСУ PREZI У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
 46. Одуд О.А.
  РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ
 47. Сікора Я.Б.
  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
 48. Гриценко В.Г., Гладка Л.І.
  АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
 49. Подолян О.М.
  РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ
 50. Триус Ю.В.
  СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА БАЗІ MOODLE

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Матвійчук Л.А.
  ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНОСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИКИ
 2. Збаравська Л.Ю.
  ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ АГРОІНЖЕНЕРІВ
 3. Щербина В.В.
  Ідейний фахівець, як рушійна сила в сфері ІТ
 4. Павленко М.П.
  Вибір аналізаторів мережевого трафіку для навчання інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
 5. Грунтова Т.В.
  Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій
 6. Морквян І.В.
  ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ПРИ СТВОРЕННІ ОСВІТНЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ
 7. Біленко О.І.
  ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 8. Вербицький Я.С.
  ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.