У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

17-21 березня 2014 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Коротинський А.П.
  RASPBERRY PI + ДАТЧИК LM75AD
 2. Нгуєн В.Х.
  Автоматизація контролю сигналів змінного струму на базі 18-розрядного АЦП AD7691
 3. Філімонов С.О.
  ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ СКАНЕРОВ ДЛЯ СКАНИРУЮЩИХ ЗОНДОВЫХ НАНОМИКРОСКОПОВ
 4. Філімонов С.О.
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТА ПРИ ПОМОЩИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
 5. Федюк Р.С.
  THE FEATURES AUTOMATED DIESEL-ELECTRIC POWER STATIONS
 6. Шабала Є.Є.
  ИНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ РЕСУРСІВ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ
 7. Бурмістров С.В.
  Арифметико-логічний пристрій паралельної дії для обчислення арифметичних функцій
 8. Мосійчук Н.Г.
  CONSTRUCTION OF A CONTROL OBJECT MODEL BASED ON THE METHODS OF LINGUISTIC APPROXIMATION
 9. Мінгальова Ю.І.
  СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
 10. Заболотній С.В.
  МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ КУМУЛЯТИВНИХ СУМ НА ОСНОВІ РОЗКЛАДУ ЛОГАРИФМА ВІДНОШЕННЯ ПРАВДОПОДІБНОСТІ В РЯДИ КУНЧЕНКА
 11. Байдак В.Ю.
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗРОБЦІ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ
 12. Олійник Р.В.
  ІНТЕГРАЦІЯ ПРОТОКОЛУ CIP4 ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ХМАРИННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 13. Савицкая Я.А.
  Применение статистических критериев качества для принятия решений в условиях добычного участка
 14. Кутя В.М.
  Супервізорний контроль та управління виробничими об'єктами на базі Android-пристроїв
 15. Чернецький М.В.
  Прогнозування функціонування варочного відділення пивзаводу на основі теорії детермінованого хаосу
 16. Лопаткін Р.Ю.
  СИСТЕМА ДЛЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ НЕСТАНДАРТНОГО НАУКОВОГО ОБЛАДНАННЯ
 17. Чернявський О.В.
  ПРОМИСЛОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ РІДКОГО СПИРТОВОГО ПАЛИВА З БІОМАСИ
 18. Коломієць Т.І.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЦЯХ
 19. Кісанов Ю.З.
  Аналіз параметрів електромережі за допомогою цифрового вимірювального пристрою
 20. Бодненко Т.В., Дідук В.А., Подолян О.М.
  Автоматизація контролю параметрів пуску/зупинки електронавантаження

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Філімонов С.О.
  ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЙ РОБОТ ДЛЯ СБОРА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ПОМЕЩЕНИИ
 2. Філімонов С.О.
  РЕКЛАМНЫЙ РОБОТ
 3. Крайник Я.М.
  ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЕКСТРУДЕРУ 3D-ПРИНТЕРУ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОФІЛЮ ШВИДКОСТІ КРОКОВОГО ДВИГУНА
 4. Углев В.А.
  К вопросу подготовки операторов робототехнических комплексов
 5. Вакалюк Т.А., Гончарук М.М.
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Фауре Е.В.
  ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ НА ВЫХОДЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Мустафаева Э.И.
  ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СИМФЕРОПОЛЯ
 2. Вахній В.Ю.
  Можливості інформаційних технологій управління бізнес-процесами наукоємких підриємств
 3. Омельяненко В.А.
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 4. Нене В.Г.
  Інформаційне забезпечення підсистеми моніторингу ефективності функціонування САПР
 5. Доманецька І.М.
  ГІС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
 6. Федусенко О.В.
  ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТОЖЕПЕРЕВЕЗЕНЬ

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Рудніченко М.Д.
  Алгоритм моделирования сложной взаимосвязанной технической системы при эксплуатации в аварийных ситуациях
 2. Дюнова Д.Н.
  ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБЖИГА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦИНКА
 3. Федюк Р.С., Даниленко В.В., Комардин Д.В., Миронов К.К., Пуйка И.А.
  OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 4. Фесенко М.А.
  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ
 5. Нерода Т.В.
  МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНО-СТРУКТУРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВИДАНЬ ВИЩИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ
 6. Хайнацька Ю.О.
  Середовище 3D MAX для представлення 3D об’єктів проектування
 7. Цодікова Н.О.
  МОДЕЛИРОАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЛИНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ
 8. Сидорчук Б.П.
  ПРО ЗАДАЧУ ВИЗНАЧЕННЯ АПРОКСИМУЮЧОЇ ПЕРЕДАТОЧНОЇ ФУНКЦІЇ ГРУНТОВОГО ТЕПЛООБМІННИКА ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ
 9. Войтенко О.А.
  Основи проектування взаємодії в інтерактивних системах
 10. Лелеко С.А.
  МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ ПОСТІНИХ СИГНАЛІВ НА ТЛІ НЕГАУССІВСЬКИХ ЗАВАД
 11. Філіпов В.В.
  Особливості спрощення алгоритму оцінювання постійного сигналу на тлі негаусівських завад при застосуванні методу максимізації усічених стохастични поліномів
 12. Філіпов В.В.
  Моделювання передачі інформації в бездротових мережах з застосуванням технології MIMO
 13. Бурлаченко І.С.
  МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ДЕТЕКЦІЄЮ ДЕФЕКТІВ
 14. Эмиросманова З.К.
  3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ
 15. Кузнецова Т.В.
  МОДЕЛЬ ТИПОВОГО САЙТУ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ
 16. Бойко В.Д.
  ОЦІНКА ЖИВУЧОСТІ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З КОМБІНОВАНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ
 17. Грицук Ю.В.
  МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВОВ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
 18. Клєблєєв Ш.А.
  3D-принтеры в образовании
 19. Вакалюк Т.А., Кончаківський Ю.О.
  ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Трегуб О.Д.
  Психолого-дидактичні умови створення проблемних ситуацій у вивченні дисциплін інформатичного напрямку
 2. Бовтрук Н.С.
  ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ
 3. Збаравська Л.Ю.
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КУРС ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
 4. Семеніхіна О.В.
  ЗАЛУЧЕННЯ СЕРЕДОВИЩА CABRI 3D ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗГОРТКИ МНОГОГРАННИКІВ
 5. Вакалюк Т.А.
  ВИДИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
 6. Борисенко Д.В.
  Використання інтерактивного прототипування в проектній діяльності при підготовці інженера-дизайнера
 7. Козуля С.В.
  ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «TESTMAKER»: ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 8. Смагіна О.О.
  Аналіз сайтів кафедр університетів за моделями Інтернет-представництв та відповідних їм функціональних форм
 9. Добровольська Н.Л.
  Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні іноземних мов
 10. Вівденко І.О.
  Формування достатнього рівня інформаційної культури і ІКТ-компетеності студентів
 11. Нудищук О.В.
  СТВОРЕННЯ WEB-РЕСУРСУ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ «АЛГОРИТМІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ»
 12. Мельник І.В.
  Розробка мультимедійного дидактичного комплексу з логічного програмування
 13. Иванинская И.И.
  РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ "ДЕКАНАТ"
 14. Вереітіна І.А.
  ШЛЯХИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 15. Гураль Р.І.
  Електронні видання - перспективна форма популяризації природничих знань
 16. Попель О.В.
  Мультимедійні технології у освітній діяльності
 17. Шевельова М.К.
  АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
 18. Ожиндович Л.М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ
 19. Степура І.С.
  Розробка сайту електронних конференцій на платформі Open Conference Systems
 20. Вакалюк Т.А., Поліщук В.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТАМИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 21. Бодненко Т.В., Плаксій С.П., Ляшенко Ю.О.
  УДОСКОНАЛЕНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА МООDLE
 22. Вакалюк Т.А., Онищук Д.П.
  КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ШКОЛЯРІВ
 23. Юстик І.В.
  СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ
 24. Войтович І.С.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
 25. Качан В.М.
  Використання мобільних пристроїв у навчанні
 26. Гриценко В.Г., Гладка Л.І.
  Автоматизація оцінювання якості навчально-методичних матеріалів дисципліни
 27. Гриценко О.М.
  НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 28. Подолян О.М.
  АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ «БІБЛІОГРАФ»

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Трегуб О.Д.
  Проблемні ситуації у віртуальному навчанні майбутніх учителів технологій
 2. Кривонос О.М.
  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ
 3. Иванинская И.И.
  USE PROGRAMMING LANGUAGES BY STUDENTS OF FACULTY OF COMPUTER SCIENCE IN THE LEARNING PROCESS
 4. Онопченко С.В.
  АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
 5. Шестопалова О.Е.
  Опыт реализации междисциплинарных связей на базе сквозного практикума
 6. Бодненко Т.В., Дідук В.А.
  ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА З КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.